Digita Networks käynnistää verkonvalvontansa playout-toimintoa ja siihen
liittyvää materiaalipalvelut-toimintoa koskevat yt-neuvottelut.
Neuvotteluesitys on annettu 12.5. Neuvotteluiden taustalla on
asiakaskysynnän väheneminen kyseisten palveluiden osalta.
Yhteistoimintaneuvotteluissa keskustellaan mahdollisista toimenpiteistä ja
toimintojen uudelleenjärjestelyistä, jotka voivat johtaa enintään viiden (5)
henkilötyövuoden vähentämiseen. Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut
on tavoitteena saada päätökseen 1.6.2015 mennessä.

 

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@digita.fi, p.
040 749 9955