Suomessa on vuonna 2012 tehty poliittinen päätös siirtää 700 MHz:n taajuusalue televisiolta langattomien laajakaistaverkkojen käyttöön vuoden 2017 alusta. Digitan mukaan muutosta ollaan toteuttamassa liian nopealla aikataululla.

Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmien mukaan taajuusalueesta ollaan luopumassa alueittain vuosina 2015–2016.
”Taajuusmuutos vaikuttaa käytännössä kaikkiin suomalaisiin antenni-tv-kotitalouksiin. Kyseessä onkin digi-tv-ajan suurin kuluttajiin vaikuttava verkkomuutos”, kertoo Digitan toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström. ”Digita on jo käynnistänyt 700 MHz:n alustavat mittaukset ja valmistelutyöt eri puolella Suomea sijaitsevilla radio- ja tv-asemillaan. Muutostyöt merkittävine investointeineen tullaan aloittamaan välittömästi, jotta muutoksen toteuttaminen ei jää Digitasta kiinni”, jatkaa Weckström. Muutokset viedään läpi yhteistyössä ministeriön ja Viestintäviraston kanssa.

”Neuvottelut taajuusmuutoksen yksityiskohdista Suomen naapurimaiden kanssa ovat edelleen kesken. Tästä johtuen Digita katsoo, että siirtymä tulee todennäköisesti viivästymään. Erilaiset häiriöt kuluttajille pystyttäisiin minimoimaan joustavammalla aikataululla. Arviomme mukaan siirtymä voisi valmistua 1.1.2018 alkaen”, Weckström toteaa.

Muutos tulee aiheuttamaan kiinteistönomistajille arviolta kymmenien miljoonien eurojen kustannukset, kun tv-vastaanottojärjestelmiä joudutaan säätämään vastaamaan uusia lähetystaajuuksia. Myös Digitalta muutos vaatii yli 10 miljoonan euron investoinnit.

Tämänhetkisen tiedon mukaan 700 MHz:n taajuusmuutoksen kustannukset kohdistuvat kokonaan jo ennestään muutosten keskellä painiskelevalle TV-toimialalle, joka on varsin haasteellisessa tilanteessa heikosta kotimaisesta kysynnästä ja monimuotoisesta kilpailusta johtuen. Digitasta riippumaton muutos vaatii yhtiöltä normaalin vuosittaisen investointitason moninkertaisesti ylittäviä investointeja, vaikka uusien toimilupien myöntämisprosessi on kesken.

”Digita näkee kuitenkin keskeisen roolinsa suomalaisessa TV-liiketoiminnassa, mikä luo näille investoinneille tulevaisuudessa osittaisen liiketoimintapohjan. Digitan näkökulmasta olisi eduksi jos kyseessä olevien taajuuksien mahdollisesta huutokaupasta syntyvillä varoilla voitaisiin rahoittaa muutosta, koska muutoksen edunsaajana ei ole TV-toimiala. Muutosta on perusteltu muun muassa teräväpiirtolähetyksiin siirtymisellä, vaikka taajuusmuutos ei tuo kuluttajille yhtään uutta teräväpiirtokanavaa eikä mitään muutakaan uutta palvelua”, Weckström sanoo.

Maanpäällinen antenniverkko on ylivoimaisesti kustannustehokkain tapa jakaa televisiokanavat korkeatasoisesti koko Suomen alueella. On tärkeää huolehtia antennitelevisiosta, joka tavoittaa suomalaiset tasapuolisesti.

Lisätiedot:
Digita, Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja, p. 040 056 4754, juha-pekka.weckstrom@digita.fi

Digita, Jussi Lehtonen, varatoimitusjohtaja, p. 040 749 9955, jussi.lehtonen@digita.fi