DIGITA TIEDOTE 7.9.2015

Digita käynnistää 14.9.2015 organisaatiotaan koskevat uudelleenjärjestelyt. Uudelleenjärjestelyjen tarkoituksena on virtaviivaistaa yhtiön organisaatiota ja keventää kustannusrakennetta. Käynnistettävien yt-neuvotteluiden piirissä on yhteensä 97 henkilöä ja yt-neuvotteluiden seurauksena Digitasta vähenee enimmillään 9 henkilöä. Yt-neuvottelut pyritään päättämään syyskuun aikana ja muutokset toteuttamaan mahdollisimman pian. Yt-neuvotteluiden ja uudelleenjärjestelyiden tarkoitus on sopeuttaa Digitan toiminta tv-jakeluliiketoiminnan kiristyneeseen kilpailutilanteeseen ja sääntelyn tiukentumiseen.

”Suomalainen mediamarkkina ja tv-liiketoiminta ovat erittäin merkittävien haasteiden edessä mm. pitkään jatkuneen taantuman, median käyttötapojen muutoksen ja uuden kansainvälisiltä internet-toimijoilta tulevan kilpailun vuoksi”, kuvaa markkinatilannetta Digitan toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström. ”Myös yksinomaan Digitaan kohdistuvaa ennakkosääntelyä on kiristetty merkittävästi vuoden 2015 aikana voimaan tulleilla uusilla huomattavan markkinavoiman säädöksillä, vaikka sääntelyn piti keventyä. On vaarana, että tiukentuneen sääntelyn seurauksena yhtiön toimintaedellytykset ja kyky investoida suomalaiseen tv-infrastruktuuriin heikkenevät”, sanoo Weckström. Digita on julkaissut uuden sääntelypäätöksen mukaiset uudet hintansa kaikille asiakkailleen ja sidosryhmillensä 27.7.2015.

Digitan näkemyksen mukaan kilpailu eri tv-jakeluteknologioiden, kuten internet-tv:n, kaapeli-tv:n ja antenni-tv:n sekä olemassa olevien kahden antenni-tv-operaattorin välillä toimii Suomessa poikkeuksellisen hyvin. ”Uuden tv-teknologian nopean ja riskittömän teknologiasiirtymän varmistaminen ja suomalaisten kuluttajien kokeman korkealaatuisen tv-palvelun jatkuminen varmistetaan sujuvimmin nykyisessä kilpailuasetelmassa ja nykyisten toimijoiden avulla”, sanoo Weckström.  Digitan verkko on huoltovarmuuden kannalta täysin keskeinen sekä muista yleisistä televerkoista riippumaton joukkoviestintäverkko. 
 
Organisaationsa sopeutustoimista huolimatta Digita tiedostaa jatkossakin roolinsa Suomen ainoan maanlaajuisen lähetysverkon omistajana ja hallinnoijana, joka pystyy välittämään televisio- ja radiopalveluita luotettavasti koko Suomen väestölle. Digita on ylpeä asemastaan suomalaisen tv-toiminnan tukijalkana ja haluaa tarjota kustannustehokkaasti koko Suomen kattavan verkkoinfrastruktuurin sekä kehittää korkealaatuisia ja kustannustehokkaita tv- ja radiopalveluita, jotka auttavat suomalaisia mediataloja tässä murroksessa. Digita on pääliiketoimintanaan antenni-tv:n verkkotoimilupien varaista liiketoimintaa harjoittava pitkäaikainen ja sitoutunut markkinatoimija ja se on hakenut jatkoa kaikille verkkotoimiluvillensa seuraavaksi 10 vuodeksi. 

Lisätiedot:
Digita, Juha-Pekka Weckström, toimitusjohtaja, p. 040 056 4754, juha-pekka.weckstrom@digita.fi