Caruna ja Digita ovat sopineet yhteistyöstä, jossa selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää Carunan sähköasemien maa-alueita mobiiliverkkojen tarvitsemien tukiasemien sijoittamiseen.

5G-mobiiliverkkojen yleistyminen vaatii merkittävästi enemmän uusia matkapuhelinverkon tukiasemia kuin aiemman sukupolven teknologiat. Caruna ja Digita ryhtyvät selvittämään, missä määrin sähköverkon rakenteet, esimerkiksi sähköasemat, voisivat toimia tarvittavien uusien tukiasemien sijoituspaikkoina. Tukiasemapaikkojen tarvetta lisää tulevaisuudessa verkkojen käyttämät korkeammat taajuudet ja alati kasvava matkapuhelindatan käytön kasvu.

Digita merkittävänä riippumattomana digitaalisen infrastruktuurin tarjoajana haluaa kehittää ja tarjota matkapuhelinoperaattoreille matkapuhelinverkkojen tarvitsemaa infrastruktuuria. Carunan sähköverkko on olemassa olevaa infrastruktuuria, joten se helpottaa ja edesauttaa myös matkapuhelinverkkojen tukiasemien rakentamista.

”Luotettava sähköverkko on olennainen osa nykyaikaista digitaalista yhteiskuntaa, joten on luontevaa tarjota Carunan sähköinfrastruktuurin mahdollisuuksia myös mobiiliverkkojen tiedonsiirtoon”, perustelee Carunan uusien palveluiden johtaja Ville Karttunen syitä, miksi hankkeeseen on lähdetty. Yhteistyöhankkeessa ei rakenneta uutta sähköverkkoa eikä sillä ole vaikutusta sähköverkon asiakkaiden sähkön laatuun tai hintoihin.

”Digita panostaa strategiassaan entistä voimakkaammin telecom-liiketoimintaan uuden omistajansa Digital Colonyn tuella. Olemme erittäin tyytyväisiä Carunan kanssa alkavaan yhteistyöhön. Pystymme näin palvelemaan operaattoriasiakkaitamme entistä kattavammin ja auttamaan
mobiiliverkkojen kehittämistä Suomessa tältä osin. Hyödynnämme infrastruktuuria myös omien radio-, televisio- ja IoT-verkkojemme täydentämiseen”, kertoo Digitan vt. toimitusjohtaja Markus Ala-Hautala. Digita vastaa matkapuhelintukiasemien tarvitsemien uusien mastojen ja tilojen rakentamisesta ja ylläpidosta Carunan sähköverkkokiinteistöissä.

Lisätietoja:

Caruna: Uusien palveluiden johtaja Ville Karttunen,
p. 050 453 4205, ville.karttunen@caruna.fi

Carunan mediapuhelin 020 520 5500

Digita: viestintäjohtaja Minna Flink,
p. 040 742 8849, minna.flink(a)digita.fi

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoa ja on maan suurin riippumaton tietoliikennemastojen omistaja. Yhtiö on digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja. Digitan palveluihin kuuluvat tietoliikennemastot, konesali- ja esineiden internet (IoT) -palvelut ja tulevaisuuden broadcasting-palvelut. Palveluita tarjotaan maan suurimmille matkapuhelinoperaattoreille, internet- ja mediayhtiöille, infrastruktuuriyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille. Digitassa työskentelee valtakunnallisesti 180 alan osaajaa. www.digita.fi, www.digitamahdollistaa.fi

Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säävarmaa sähköverkkoa yli 680 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säävarma, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja. www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomi