Tiedote 26.8.2015

Muuttuvat kanavataajuudet

Tiistai 15.9.2015:
Kanavanipun C lähetystaajuus muuttuu taajuudelta 778 MHz taajuudelle 530 MHz
eli lähetyskanavalta 59 kanavalle 28.

Rinnakkaislähetykset 15.-28.9. C-kanavanipun lähetyksissä
Kuusamon Rukan päälähetinasemalla lähetetään vanhaa ja
uutta taajuutta samanaikaisesti kahden viikon ajan uuden taajuuden käyttöönoton
jälkeen, jotta yhteisantennikiinteistöillä on aikaa tehdä vahvistimen
kanavanvaihto.

Rukan tv-asemalta
lähetettävät tv-kanavat, joita muutos koskee:

C-kanavanippu:
FOX, Hero,
Nelonen Pro 1 ja Nelonen Pro2

Yhteisantennikiinteistöissä tehtävä muutoksia antennijärjestelmiin
Taajuusmuutosten vuoksi antennijärjestelmiin on tehtävä muutoksia taloyhtiöissä
ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä
yhteisantenniverkon kautta. Suosittelemme, että yhteisantennikiinteistöjä
hoitavat isännöitsijät ottavat yhteyttä paikalliseen antenniurakoitsijaan hyvissä
ajoissa ennen taajuusmuutostyötä, jotta mahdollisesti tarvittavat
antennijärjestelmämuutokset tai – uusinnat voidaan tehdä jo ennen
antennijärjestelmän viritystä uudelle taajuudelle.

Taloyhtiössä asukkaiden on tehtävä kanavahaku uudelleen
Rivi-, pari- ja kerrostaloissa,
joissa on käytössä yhteisantennijärjestelmä, taloyhtiön asukkaiden on tehtävä
tv-vastaanottimien kanavahaku antenniurakoitsijan tekemän viritystyön jälkeen.
Taloyhtiöiden velvollisuus on informoida asukkaita ajankohdasta, jolloin
kanavahaku on tehtävä.

Muutokset omakotitaloasukkaille
Omakotitaloissa
ja pientaloissa ei yleensä tarvita antennijärjestelmän muutostöitä. Mikäli
pientalon antennijärjestelmä on kunnossa, riittää TV-vastaanottimien kanavahaku
sen jälkeen, kun taajuusmuutos on tehty alueella.

Kanavahaun
tekeminen

Useimmat
vastaanottimet etsivät kanavat automaattisesti. Kuluttajan tulee vain
käynnistää kanavahaku. Jotkin vastaanottimet saattavat vaatia tehdasasetusten
palauttamisen ennen kanavahaun tekemistä. Ohjeet kanavien viritykseen löytyvät www.taajuusmuutos.fi tai laitteen käyttöoppaasta.

Muutoksen taustat
Taajuusmuutokset
perustuvat valtioneuvoston vuonna 2012 eduskunnalle antamaan sähköisen median
viestintäpoliittiseen ohjelmaan sekä kansainvälisiin päätöksiin. Tämän vuoksi
huomattava määrä Digitan UHF-taajuusalueen lähetysverkon päälähettimien ja
täytelähettimien käyttämistä taajuuksista muuttuu. Muutokset toteutetaan
vaiheittain vuosien 2015-2016 aikana. Muutokset ovat alkaneet Pohjois-Suomen
tv-asemilta heinäkuussa 2015.

Viestintävirasto
toimii taajuusmuutosviestinnän koordinaattorina ja huolehtii taajuusmuutosten
tiedottamisesta medialle, antenniurakoitsijoille ja kuluttajille yleisellä
tasolla. Taajuusmuutostöiden tarkkoja aikatauluja ja alueellista etenemistä
koskevasta viestinnästä vastaa tv-lähetysverkkoa operoiva Digita.

Lisätietoja:

www.taajuusmuutos.fi
Alueen
antenniasentajat: www.taajuusmuutos.fi/antenniasentajat

Viestintävirasto:

https://www.viestintavirasto.fi/tvradio/antenniverkonmuutokset.html. Myös
Viestintäviraston MONITORi-palveluun lisätään aluekohtaista
tietoa muutosten etenemisestä.

Vastaanottimien
kanavahaku

Tv-vastaanottimien
ja vastaanottolaitteiden ongelmatilanteissa ja perusasennuksiin liittyvissä
kysymyksissä kuluttajaa palvelevat myös laitteen myyjät, laitevalmistajat sekä
maahantuojat.