Digitan IoT-ratkaisut on otettu laajasti käyttöön monilla toimialoilla eri puolilla Suomea. Digitan COO Markus Ala-Hautala kertoo, miten erilaiset digitaaliset ratkaisut helpottavat arkea, tehostavat toimintaa ja kuinka niiden avulla voidaan pienentää hiilijalanjälkeä.

Markus Ala-Hautala näkee, että kaikki tiedon keräämiseksi tehtävä liikkuminen on turhaa. Kaikki puutteellisen tiedon varassa tehtävät päätökset ovat riskejä. Kaikki ilman tarvetta tuotettava energia on minimoitava. Digitan LoRaWAN –teknologiaan perustuva verkkomahdollistaa energiatehokkaan ja pitkän kantaman IoT-ratkaisut monenlaisiin eri tarpeisiin. Samalla, kun tarkka tieto sijainneista ja oikea tieto oikeassa paikassa voi tuoda merkittävää lisää tehokkuuteen ja estää isoja vahinkoja, tiedon avulla voidaan tehokkaasti vähentää myös hiilidioksidipäästöjä.

”Mittareiden tuottama älykäs tieto tuo hiilijalanjäljen konkreettisesti näkyviin ja luo mahdollisuuden pienentää hiilijalanjälkeä tekemällä oikeansuuntaisia toimenpiteitä saadun tiedon pohjalta”, sanoo Ala-Hautala. Ala-Hautala näkee digitalisten ratkaisujen olevan merkittävässä roolissa, kun mietitään erilaisia tapoja vähentää päästöjä. Digitan palvelut tuottavat arvokasta tietoa, jonka pohjalta pystytään tekemään parempia ratkaisuja. ”Kun päästöt ovat mitattavissa ja ne ovat konkreettisia, niitä on myös helpompi vähentää”, toteaa  Ala-Hautala.

Kuvassa Markus Ala-Hautala

Sitä saa mitä mittaa

IoT-ratkaisut mahdollistavat erilaisten asioiden tarkan mittaamisen ja seuraamisen.

Digitan IoT-teknologialla seurataan esimerkiksi sisäilman laatua ja mittarit auttavat optimoimaan vesihuoltoa ja sähköntuotantoa monissa kaupungeissa ja kunnissa. IoT:n avulla pystytään myös tehokkaasti paikantamaan erilaisia kohteita esimerkiksi sähkökaapeleissa olevista vikapaikoista aina Lapin tuntureissa vaeltaviin poroihin.

”Digita on kehittänyt viime vuosina paikannusratkaisuja ja paikannuksen digitalisointia. Esimerkiksi arvokkaita kaapelikeloja saattaa vielä tänä päivänäkin jäädä maastoon ilman, että niiden sijainti on tiedossa. Paikannuksella saadaan tarkkaa tietoa kelojen sijainnista ja lisäksi voidaan asettaa hälytyksiä, jos kelat liikkuvat silloin kuin niiden ei pitäisi”, kertoo Ala-Hautala.   

Oikeiden asioiden mittaamisella pystytään tekemään järkevämpiä toimenpiteitä, tehostamaan toimintaa ja samalla pienentää hiilijalanjälkeä. Energiankulutukseen liittyvät älyratkaisut lisäävät kuluttajien energiatietoisuutta ja mahdollistavat uudenlaisia palveluita.

”Kaikki turhaan tuotettu energia aiheuttaa päästöjä. Digitan IoT-teknologia auttaa keskittymään olennaiseen. Mittarit lähettävät asiakkaille ajankohtaista ja tarkkaa tietoa siitä, mitä mittauspisteellä tapahtuu. Näin säästetään ihmisten aikaa ja siinä samalla myös turhia päästöjä”, kertooAla-Hautala. 

Sujuvampaa elämää ja mielenrauhaa

IoT-ratkaisut mahdollistavat uudenlaisten asioiden ja ilmiöiden digitalisoimisen. Esimerkiksi suomalaisten kaupunkien henkilö- ja tuotantoresurssit on mahdollista hyödyntää tehokkaasti Digitan tarjoaman teknologian avulla. Ala-Hautalan mukaan tämä voi tarkoittaa esimerkiksi roskasäiliöiden tyhjentämistä silloin, kun ne ovat täynnä tai joukkoliikenteen optimointia. Myös vapaa parkkipaikka löytyy nopeammin, kun tietää missä se on. Digitan tavoitteena on luoda kiinteistöjen omistajille, kaupungeille, maatalousyrittäjille ja teollisuudelle edellytyksiä kehittää uusia kustannus- ja energiatehokkaita palveluita. 

Digita haluaa auttaa asiakkaitaan myös löytämään ratkaisuja pulmiinsa. Helpottavilla ratkaisuilla luodaan myös mielenrauhaa käyttäjille. Mökinomistaja voi nukkua yönsä rauhassa, kun mökin lämpötila ja vesiputkien kunto ovat jatkuvasti tiedossa.