Digitassa järjestettiin 5.-8.5.2020 ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän ulkoinen seuranta-auditointi, joka kohdistui kolmelle eri radio- ja tv-asemalle. Lisäksi auditoitiin Digitan johto ja Digitan TTT-järjestelmä (työterveys ja -turvallisuus) auditoimalla eri henkilöitä Digitan sisältä.

Järjestelmällinen jatkuva  parantaminen on tuottanut tulosta ja auditoinnissa ei havaittu yhtään poikkeamaa. Digitan johdon auditoinnissa vahvuuksiksi nousi erityisesti uusien palveluiden kehittäminen ja panostaminen työturvallisuuteen. TTT-järjestelmän auditoinnista nousi esiin, että työntekijämme tuntevat turvalliset toimintatavat ja järjestelmien osalta vahvuutemme on asiantuntijatiimit, jotka varmistavat mm. määrämuotoiset toimintaohjeet ja niiden jalkauttamisen. Radio- ja tv-asemien osalta auditoinnista positiivisiksi asioiksi nousivat mm. sidosryhmätoiminta ja henkilöstön tekemät turvallisuushavainnot.

Lue lisää Digitan vastuullisuudesta ja laadusta >>