Vuosittainen Future TV Advertising Forum 2016 kokosi marras–joulukuun vaihteessa Lontooseen satoja TV- ja mainosalan ammattilaista. Myös Digitan liiketoiminnan kehityspäällikkö Jenna Brand ja liiketoimintapäällikkö Jari Karhu olivat paikalla ottamassa selvää eurooppalaista TV-alaa puhuttavista trendeistä.

Seminaarin osallistujien kesken päällimmäisenä toiveena oli lisätä alan sisäistä yhteistyötä, jotta tulevaisuuden haasteisiin voidaan tarjota alan kannalta parhaat ratkaisut. Jenna kokosi yhteen seminaarin viisi tärkeintä tärppiä TV-mainonnan tulevaisuuteen liittyen.

1. TV:n voima edelleen kiistaton

TV ei ole katoamassa, vaan se vain muuttuu ja kehittyy. Toistaiseksi ei ole kehittynyt toista samanlaista kanavaa, joka tavoittaa yhtäaikaisesti yhtä suuria massoja. Kehitys ja elinvoimaisuuden säilyttäminen on nyt toimialasta ja sen yhteistyökyvystä kiinni.

2. Sisältö on kuningas

Sisällön on pysyttävä hyvänä televisiossa. Sisällöllä tarkoitetaan niin ohjelmasisältöjä kuin mainontaa. Tämä on avainelementti TV:n suosion ja tavoittavuuden säilyttämiseen. Kaikkien vastuulla on hyvän sisällön ja käyttökokemuksen ylläpito!

3. Teknologia on pienin haaste, uudet liiketoimintamallit ja prosessit tuottavat tuskaa

Uusi maailma vaatii väistämättä uusia suhteita ja liiketoimintamalleja. Maailmalla on nähty jo ensimmäisiä merkkejä uusien liiketoimintamallien kehittämisestä. Teknologia on itse asiassa alan kohtaamista muutoksista helpoin osa. Päänvaivaa sen sijaan aiheuttaa eri toimijoiden intressien yhteensovittaminen ja yhteiset tavoitteet. Myös Broadcast-toimijoiden täytyy rakentaa tulevaisuuden ekosysteemi yhdessä operaattoreiden kanssa, mikäli he haluavat tavoittaa loppukäyttäjät.

4. Addressable TV on isoin mullistus sitten TV:n keksimisen

Addressable TV tulee olemaan isoin mullistus sitten TV:n keksimisen. Addressable TV on dataan perustuva tv-mainonnan tuote, joka mahdollistaa tv-mainoksien kohdentamisen kotitalouskohtaisesti. Tuotteen tarkoitus on tarjota samanlaiset mahdollisuudet (esim. kohdennettavuus ja reaaliaikainen mittaus) kuin Google- ja Facebook-mainonnassa. TV-toimialalla on etuoikeus tuoda nämä ominaisuudet telkkariin, sillä Google ja Facebook eivät tähän vielä pysty.

Lineaaritelevisio tulee lähes varmasti pysymään aina massamediana, mutta addressable TV mahdollistaa niiden uusien asiakkaiden tuomisen televisioon, jotka eivät tavoittele massoja. Yhdysvalloissa ja Saksassa on jo kyetty ohjaamaan uusia rahavirtoja televisioon addressable TV:n avulla.

5. Nykyisillä siiloilla kilpailua ei voiteta

TV-alan ekosysteemin lukuisten siilojen rikkominen on edellytys sille, että mainostajalle kyetään tuottamaan tulevaisuudessakin riittävästi arvoa. TV-yhtiöillä ja operaattoreilla on liikaa omia siiloja datassa ja teknologiassa. Mainostajille tulee antaa laajaa tietoa ja kyvykkyyttä eri medioissa, ja kuluttaja halutaan löytää sieltä, missä hän on tavoitettavissa.

Markkina kaipaa yhtä yhtenäistä ja helposti ymmärrettävää ekosysteemiä. Uusia yksittäisiä ja monimutkaisia kokonaisuuksia ei haluta lisää. Tämä on toki helpommin sanottu kuin tehty. Monen huoli oli se, että TV-toimiala vain istuu ja odottelee, eikä rohkene tekemään mitään, kun pelätään nykyisen liiketoiminnan kannibalisointia.

On varmaa, että lopulta joku tulee ja ratkaisee asiat, ja silloin TV-toimiala on isoissa ongelmissa, jos omia ratkaisuja ei ole. Myös Suomessa pitäisi rohkeammin ryhtyä toimeen. Muutos on vaikeaa, ja liikkeelle lähtö vaatii paljon työtä. Tämän takia alalla tarvitaan ennen kaikkea yhteistyötä ja yhtenäistä ekosysteemiä!