Lähtökohta

Tulevaisuuden televisio on yksi Digitan toimintastrategian keskeinen painopistealue. Parhaita toimintamalleja ja ratkaisuja haetaan ketterästi kokeilemalla, yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tulevaisuuden television keskiössä on internetin ja televisiovastaanottimen yhdistävä, antenniverkossa toimiva HybridiTV, joka mahdollistaa internet-sisältöjen tuomisen helposti televisiokanavien yhteyteen.

Tavoite

Pilottikokeilun tavoitteena oli selvittää, millä tavoin televisionkatseluelämystä voitaisiin rikastaa ja televisiomainonnan tehoa ja tuloksellisuutta parantaa internetin mahdollisuuksia hyödyntäen.

Ratkaisu

R-kioski, Sanoma ja Digita testasivat televisiomainonnan ratkaisua, jossa katsojan kaukosäädin toimii tuotteen ostosvälineenä. Kokeilu toteutettiin Suomessa ensimmäistä kertaa. Kampanjassa virvoitusjuomatarjousta mainostettiin tv-kanavilla Nelonen, Jim, Liv ja Hero R-kioskin mainoksen yhteydessä. 15 sekunnin televisiomainoksen yhteyteen sijoitettiin banneri, jonka katsoja voi itse aktivoida kaukosäätimensä keltaista ohjauspainiketta painamalla.

Aktivointi avasi HybridiTV:ssa bannerin yhteyteen lyhyen lomakkeen, johon katsoja pystyi syöttämään oman matkapuhelinnumeronsa. Numeron syötön jälkeen katsoja sai puhelimeensa tuotetta koskevan alennuskoodin.

Tulokset

Kampanja näkyi yhteensä n. 80 000 HybridiTV-vastaanottimessa kymmenille tuhansille katsojille ja mainos ajettiin ruudussa yhteensä 50 000 kertaa. Jokaisen aktivoidun bannerin matka mainoksen näytöstä varsinaiseen ostohetkeen voitiin jäljittää ja bannereiden huomioarvot selvittämään klikin tarkkuudella. Analytiikan mukaan peräti puolet bannerin aktivoineista katsojista päätyi tilaamaan myös alennuskoodin.

CTR jopa kasvoi mitä isommalle joukolle mainosta näytettiin. Tämä osoittaa kiistattomasti, mikä merkitys katsojan kannalta relevantilla sisällöllä ja tehokkaalla aktivoinnilla on mainonnan tehon kasvattamisessa.

Digitan mainosratkaisut case R-kioski