Sisäilmaongelmat maksavat Suomessa esimerkiksi sairauspoissaoloina ja hoitokustannuksina vuosittain kolmisen miljardia euroa, ja niitä esiintyy 15 prosentissa kiinteistökannasta. Sisäympäristön osuuden kaikesta allergia- ja astmasairauksiin altistumisesta on arvioitu olevan peräti 75 prosenttia.

”Sisäilmaongelmat eivät synny sattumalta tai huonon tuurin takia. Oikeilla menetelmillä riskiolosuhteet voidaankin havaita ajoissa ja siten ennaltaehkäistä ongelmia”, toteaa IISYn kaupallinen johtaja Jan-Kristian Westerlund.

Freesi-sisäilmapalvelu auttaa kiinteistönomistajia johtamaan kiinteistökannan sisäilman laatua

IISY:n sisäilmaan erikoistuneen digitaalisen insinööritoimiston tuottama Freesi -sisäilmapalvelu auttaa suurten rakennuskantojen omistajia johtamaan sisäilmaa ja ennaltaehkäisemään siihen liittyviä riskejä. Freesi -sisäilmapalvelu hyödyntää Digitan tarjoamia  LoRaWAN-verkkoon kytkettyjä mittauslaitteita. Freesi-sisäilmapalvelun jatkuvan valvonnan piirissä on tällä hetkellä yli 1 000 000 neliömetriä kiinteistökantaa, jossa sisäilman laadulle on asetettu korkeat vaatimukset: kaupallisia kiinteistöjä, toimistoja, virastoja, kouluja ja päiväkoteja, sairaaloita, terveyskeskuksia, hoitolaitoksia sekä suuria asuinrakennuksia.

”Sisäilmamarkkinoilla toimii suuri määrä tiedonkeräyksen tarjoajia. Freesi-sisäilmapalvelu on kuitenkin tuonut aivan uusia mahdollisuuksia sisäilman johtamiseen: enää ei pelkästään kerätä tietoa, vaan analysoidaan sitä, tunnistetaan riskejä ja pystytään näin ennalta-ehkäisemään sisäilmaongelmien syntymistä. Ensimmäistä kertaa on olemassa selkeät, pysyvät mittarit sisäilman johtamiseen”, Westerlund vakuuttaa.

Westerlundin mukaan sisäilman olosuhteiden mittaaminen on aiemmin ollut yleensä pistoluonteista ja reaktiivista. Freesi-sisäilmapalvelun avulla asiakkaat saavat nyt jatkuvana palveluna tilannekuvan, jossa sisäilmaolosuhteiden mittaustieto voidaan yhdistää myös käyttäjäkyselyjen kautta saatuun kokemustietoon.

”Freesin avulla valvomme kiinteistöjä koko niiden elinkaaren ajan, tunnistaen ja ennaltaehkäisten sellaisia riskejä, joihin rakennusautomaation, valvomon ja muiden tietoalustojen kyvykkyydet eivät riitä.  Freesi tehostaa asiakkaiden järjestelmien toimintaa ja on saumaton osa kiinteistöhallinnan prosesseja.  Skaalautuvana palveluna Freesi sopii erityisesti suuriin kiinteistökantoihin”, Westerlund kertoo.

Folkhälsan suunnannäyttäjä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä

Erinomaisena esimerkkinä Freesi-sisäilmapalveluiden hyödyntämisestä on Folkhälsan. 

Folkhälsanilla on oma kiinteistöorganisaatio, joka panostaa erityisesti uuden kiinteistönhuollon sähköisen raportointijärjestelmän mukaisen toiminnan kehittämiseen, ja tavoitteena on luoda hyvät olosuhteet asumis- ja käyttäjäviihtyvyyteen. Hyvä sisäilmasto edistää rakennusten käyttäjien hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Oiva apuväline sisäilmaston seuraamiseen on saatu Freesi-sisäilmapalvelujen kautta.

Voimme reaaliajassa seurata sisäilman laatua ja reagoida heti poikkeavuuksiin. Lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuudet, TVOC:t ja paine-erot mitataan tilakohtaisesti. Tilojen painesuhteiden seuraaminen ulkovaipan yli, on rakennuksen kannalta äärimmäisen tärkeää. Hallitsemattomat paine-erot voivat aiheuttaa rakenteellisia- sekä sisäilmaongelmia. Raportit ovat helposti luettavissa ja analysoitavissa. Myös Freesi-valvomon havainnot, jotka kirjataan tapahtumalokiin, ovat iso plussa”, sanoo Folkhälsanin kiinteistöpäällikkö Dan Brander.

Digitan IoT-ratkaisut IISY:n palveluiden kivijalkana

Digita on toiminut keväästä 2019 lähtien Freesi-palvelun sisäilmaolosuhteiden mittausratkaisujen toimittajana. Digitan tarjoamaan moderniin LoRaWAN-verkkoon kytkettyjen mittauslaitteiden avulla saadaan kerätyksi korkeatasoista ja monipuolista dataa muun muassa ilmankosteudesta, lämpötilasta, hiilidioksiditasosta, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden esiintymistä, pienhiukkasista sekä rakennuksen sisä- ja ulkoilman välisistä painesuhteista.

”Insinööritoimistona teemme pitkälle vietyjä analyyseja sisäilman laadusta, joten mittaustiedon luotettavuus on meille tietysti ehdottoman tärkeää. Mittauslaitteen virtalähteen kesto on toinen oleellinen tekijä, koska haluamme palvella asiakkaitamme pitkällä aikavälillä: kun paristojen vaihtoväliksi pystytään takaamaan 5-8 vuotta, niin se johtaa ajan myötä merkittävään kustannussäästöön. Digita on osoittautunut kumppaninamme paitsi luotettavaksi, myös kiitettävän joustavaksi niin  LoRaWAN-verkon peiton kasvattamisen kuin mittausantureiden hankinnan osalta”, Westerlund päättää.

Lue lisää Freesi Sisäilmapalvelusta >>