Esineiden internetin tuomat mahdollisuudet ovat merkittävät rakentamisen laadun parantamisessa.

Erityyppisillä rakentamiseen suunnitelluilla anturointiratkaisuilla voidaan mitata rakennusten olosuhteita, esimerkiksi lämpötilaa ja kosteutta, rakentamisen aikana ja vielä vuosia sen jälkeen. Tiedot välittyvät langattomasti Digitan LoRaWAN-teknologiaan pohjautuvan IoT-verkon kautta halutuille verkkopalvelimille. LoRaWAN-teknologian etuina ovat kestävä yhteys, pitkä kantama ja pieni energiankulutus. Kyse on tärkeästä osasta laadunvarmistusta, joka lisää rakentajan luotettavuutta.

Lisäksi anturointi tuo uudenlaisia seurantamahdollisuuksia, jotka tehostavat työskentelyä suurella työmaalla. Siinä missä aiemmin olosuhteita on seurattu manuaalisesti mittaamalla, nyt tiedot saadaan reaaliaikaisemmin. Samalla voidaan vapauttaa resursseja muihin tehtäviin.

Digitan LoRaWAN-verkkoa hyödyntää myös MATOlog-anturointiratkaisu. Mato Engineering Oy tarjoaa erilaisia kuluttajille ja rakennusteollisuuteen tarkoitettuja anturiratkaisuja Digitan IoT LoRaWAN-tiedonsiirtoverkkoa hyödyntäen. Anturin avulla tiedot saadaan käyttöön välittömästi ja mittaamisesta sekä raportoimisesta tulee reaaliaikaista. Ratkaisu säästää aikaa, pienentää virheiden mahdollisuutta, parantaa läpinäkyvyyttä ja auttaa vastaamaan lainsäädännön sekä rakennustapaohjeiden vaatimuksiin.

MATOlog HOME = anturi + homemalli

MATOlogin dynaaminen homemalli ottaa ensimmäisenä IoT-tuotteena maailmassa huomioon ympäristön muuttuvat olosuhteet homehtumisriskin arvioinnissa. Malli on jatkokehitetty VTT:n ja TTY:n kehitystyön pohjalta luodusta suomalaisesta homemallista, joka ennustaa homeen kasvua staattisissa olosuhteissa ja MATOlog homemalli soveltaa sen käytännön olosuhteisiin. Palvelun avulla voidaan seurata edullisesti rakenteiden ja tilojen homehtumisriskiä, niin rakentamisen kuin rakentamisen jälkeisenäkin aikana.

MATOlog CURE = anturi + kypsyysmalli

3-in-1 betonianturi. MATOlog Cure betonianturilla seurataan reaaliaikaisesti betonin kovettumista, kuivumista sekä käytön aikaista kostumista. Pilvipalvelussa toteutetun betonin kypsyysmallin avulla voidaan arvioida betonin lujuuden kehitystä ja näin optimoida betonivalun jälkeisen muotin purun ajankohtaa sekä valvoa valun lämpötilaa halkeilun tai jäätymisen estämiseksi. Palvelu ilmoittaa myös, milloin betoni on riittävän kuivaa pinnoitettavaksi.

Rakentamisen jälkeen anturi varoittaa myös mahdollisesta käytönaikaisesta vesivahingosta. Anturi sijoitetaan valuun eikä siitä jää pintaan mitään jatkorakentamista haittaavaa osaa. Tämä innovatiivinen ratkaisu lähettää tietoa vielä noin yhden metrin syvyydestä, mikä ei ole ennen ollut lainkaan mahdollista radiolaitteilla. Anturia on jo pilotoitu laajasti mm. Helsingin Olympiastadionin ja HSY:n Hiekkaharjun uuden vesitornin rakennustyömailla, sekä siltahankkeissa ja homekoulujen remonteissa.

Ari Kuukka
VP, IoT
040 149 7942
ari.kuukka@digita.fi
Esittelyssä MATOlogin antureista MATOlog HOME ja MATOlog CURE.