Rovaniemen Palojärvellä on otettu poronhoidossa askel modernimpaan suuntaan kun Digita ja Palojärven paliskunta ryhtyivät pilotoimaan porojen seurantaa IoT-verkon avulla. Digitan maanlaajuinen IoT-verkko mahdollistaa aiempaa kevyemmät ja kestävämmät GPS-seurannan ratkaisut, joiden avulla voidaan seurata koko poroeloa.

Porojen seuranta on poroelinkeinon kannalta tärkeää, sillä suurin osa metsään kuolleista poroista jää löytämättä. Tämän lisäksi porojen liikkeitä ei ole pystytty seuraamaan yhtä tarkasti kuin nyt.

”Meille on erittäin tärkeää, että porojen liikkeistä ja katoamisista saadaan reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa. Olemme innoissamme, että vihdoin porojen seurannassa voidaan hyödyntää uutta ketterämpää teknologiaa. Nyt meillä on paremmat edellytykset seurata koko porotokkaa, ilman katvealueita. Näen, että toimivalle seurantateknologialle on suuri kysyntä koko Pohjoismaiden porotaloudessa”, kertoo Seppo Koivisto Palojärven paliskunnasta.

Porojen IoT-anturit ovat myös kevyempiä edellisiin seurantalaitteisiin verrattuna.

”Aikaisempiin porojen seurantalaitteisiin verrattuna Digitan IoT-verkon mahdollistamat ratkaisut sallivat entistä kevyemmät ja pitkäkestoisemmat seurantalaitteet, jotka ovat myös porojen kannalta mukavia kantaa”, kertoo Digitan IoT-palveluiden johtaja Ari Kuukka.

Poroantureista hyötyä tulevaisuudessa myös tieliikenteelle

Poronomistajien lisäksi porojen seurannasta voivat hyötyä kaikki poroalueella liikkuvat.

”Tulevaisuudessa voisi esimerkiksi olla mahdollista seurata porojen liikkumista teiden lähistöllä ja varoittaa autoilijoita poroista”, Kuukka kertoo. ”Digitan IoT-verkon tarjoamien sovellusten kirjo on lähes rajaton. Tämä pilotti porojen seurannasta on yksi esimerkki IoT-teknologian tuomista uusista mahdollisuuksista”.

Digitan korkeisiin mastoihin ja kaksisuuntaiseen LoRa-teknologiaan perustuva IoT-verkko mahdollistaa verkkoon kytkettyjen laitteiden toiminnan kustannustehokkaasti ja yksinkertaisesti. Myös IoT-verkkoon kytkettyjen kannettavien laitteiden akun kesto on vanhempia teknologioita huomattavasti parempi.

Kuva: Marja Anttonen