Tähän saakka on totuttu siihen, että nettiä käytetään tietokoneilla, tableteilla ja puhelimilla, mutta vähitellen netti tulee osaksi muitakin arkisia esineitä ja asioita. Näitä uudenlaisia ratkaisuja kutsutaan ioT-tekniikaksi.

Kun puhutaan IoT-teknologiasta, tarkoitetaan esineiden internetiä, joka merkitsee internetin yhdistymistä langattomasti erilaisiin koneisiin ja laitteisiin. Tämän uudenlaisen teknologian tarkoitus on tuoda helppoutta ja mukavuutta lisääviä tekijöitä ihmisten elämään.

– IoT:n avulla on tarkoitus kytkeä nettiin sellaisia esineitä ja asioita, joista ei olla saatu aikaisemmin sähköisesti tietoa, Digita Radio- ja asiantuntijapalveluiden liiketoimintajohtaja Henri Viljasjärvi kertoo.

– IoT tuo mukanaan uudella tavalla automatisoituja esineitä ja asioita, Viljasjärvi tarkentaa.

Uudenlaisen tekniikan avulla kerätään tietoa ympäristöstä

IoT-tekniikka mahdollistaa jo tänä päivänä sen, että hyvin yksinkertaisten laitteiden avulla kerätään tietoa erilaisista ympäristöistä. Yksi esimerkki tällaisesta yksinkertaisesta laitteesta on lämpömittari, jonka mittaustuloksia voidaan äyttää ioT:n avulla helposti avuksi sekä asumismukavuuden parantamisen että energiansäästön k saralla.

– Olemme Digitalla jo toteuttaneet sen, että kerrostalossa mitataan huonekohtaisesti lämpötilaa. Näiden mittaustulosten perusteella olemme pystyneet parantamaan asukkaiden asumismukavuutta ja auttamaan taloyhtiöitä tekemään säästöjä lämmitysenergiassa, Viljasjärvi kertoo.

Toinen esimerkki onnistuneesta ioT-tekniikkaan nojaavasta ratkaisusta on suurten roska-astioiden täyttymisen valvonta. Uudenlaisen tekniikan avulla pystytään seuraamaan, milloin valvotut roska-astiat ovat niin täynnä, että ne olisi syytä tyhjentää. Tämä säästää tulevaisuudessa vaivaa, sillä roska-astioita ei tarvitse käydä toteamassa tyhjiksi.

– IoT-tekniikan ansiosta roska-auton reitti voidaan tulevaisuudessa optimoida entistä paremmin, Viljasjärvi toteaa.

IoT-tekniikka tulee helpottamaan jokaisen arkea

Tulevaisuudessa ioT-tekniikka tulee vaikuttamaan jokaisen suomalaisen arkeen tavalla tai toisella. Yksi syy siihen, miksi uudenlaiset tekniset ratkaisut ovat esineiden internetin myötä juuri nyt muuttuneet mahdottomista mahdollisiksi, on laitteiden akkujen käyttöaikojen piteneminen ja tiedonsiirron erittäin halpa hinta.

– Parhaimmillaan tarvittava laite voi toimia samalla latauksella jopa kymmenen vuotta. Jos vertaa vaikkapa matkapuhelimeen, joka on ladattava parin päivän välein, niin ero on aika suuri, Viljasjärvi kertoo.