Suurten yritysten energiankulutus on vuosittain väistämättä jättimäistä, mutta järkeistämällä kulutusta voidaan vähentää huomattavasti.

Vastuulliseen energianhallintaan erikoistunut EnerKey auttaa yrityksiä mittaamaan energiankulutuksia ja päästöjä sekä tekemään pitkän aikavälin suunnitelmia, joilla yritys voi tuntuvasti pienentää hiilijalanjälkeään. EnerKeyn palveluita käytetään laajalti esimerkiksi päivittäistavarakaupassa, jossa energiaa syövät kylmälaitteet, ilmastointi ja valaistus.

Tekninen asiakasvastaava Eerik Soininen kertoo EnerKeyn auttavan yrityksiä parempaan ja vastuullisempaan energiajohtamiseen eli siihen, että energiankulutusta hillitään kulutuksesta kerätyn datan perusteella pitkäjänteisesti. Esimerkiksi, jos huomataan, että valaistukseen kuluu paljon energiaa, voidaan loisteputket vaihtaa LED-valaisimiin. Näin päästään helposti yli 30 prosentin säästöihin valaistuksen sähkökuluissa.

Energiatehokkuustoimista puhuttaessa monelle tulee mieleen myös sisäilmaongelmat. Energiaa on helppo säästää säätämällä ilmanvaihtokoneita ja vähentämällä lämmitystä, mutta tällä voi olla vaikutusta työntekijöiden tai teollisuusprosessien olosuhteisiin. Ammattitaito korostuu, kun halutaan tehdä säästötoimenpiteitä olosuhteet säilyttäen tai samalla jopa parantaen sisäilmaolosuhteita.

Energiatoimien pitäisi joka tilanteessa tukea työntekijöiden hyvää oloa.

Mittaamme kumppanimme IISYn kanssa sisäilman laatua. EnerKey yhdistää saadun sisäilmaindeksin energiatehokkuustoimenpiteisiin ja energiankulutuksiin. Kaikessa toiminnassa pitää lähteä ihminen edellä, näin takaamme tilojen käyttäjille parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet.

Isolle kauppaketjulle miljoonien vuosisäästöt

Kauppojen kylmäkalusteet, talotekniikka ja valaistus on hyvä käydä ensimmäisenä läpi, kun energiankulutusta halutaan vähentää.

Vuosituhannen alussa monien kauppaketjujen kylmäkalusteet olivat avonaisia. Nykyään lähes kaikissa kaupoissa on ovelliset tai kannelliset kylmäkalusteet, jotka tuovat merkittäviä säästöjä sähkönkulutukseen. Muutosten osalta on huomioitava myöskin kaupassa asioimisen sujuvuus ja kansien lisäämisen mahdollisesti aiheuttama huoneilman kosteuden kasvu. Liian kostea ilma voi vaikuttaa muihin kaupan tuotteisiin.

Yksi EnerKeyn asiakkaista on Kesko, jonka mukaan pitkäaikainen yhteistyö EnerKeyn kanssa on tuonut jopa viiden miljoonan euron vuosisäästöt.

Isolle kauppaketjulle voidaan tehdä helposti vertailua eri toimipisteiden välillä ja analysoida, mihin kiinteistöihin kannattaa erityisesti keskittyä, jotta päästään tavoiteltuun energiasäästöön. Näillä toimilla säästetään sekä rahaa, aikaa että pienennetään omaa hiilijalanjälkeä, Soininen kertoo.

”Mitä et mittaa, sitä et voi parantaa”

EnerKey auttaa asiakasta sekä analysoimaan energiankulutustietoja, etsimään uusia ratkaisuja että seuraamaan energiankulutusta säännöllisesti.

Energiajohtamisen perusta lähtee siitä, että ymmärretään, minne energiaa menee. Mitä et mittaa, sitä et voi parantaa etkä johtaa, Soininen kiteyttää.

EnerKeyn energiajohtamisen taustalla on aina tarkka datan kerääminen, joka auttaa kohdistamaan toimenpiteet juuri sinne, missä niitä tarvitaan. Datan keräämisen yhtenä ratkaisuna toimii Digitan moderni LoRaWan-verkko. IoT-tekniikkaan perustuva verkko pystyy kuljettamaan suuria määriä pientä dataa nopeasti.

Aluksi asennamme kiinteistöön anturit, jotka kytketään LoRaWan-verkkoon. Näin energiankulutuksesta saadaan tietoa eri puolilta kiinteistöä edullisesti ja tehokkaasti.

Soinisen mukaan yksi Digitan LoRaWan-verkon valtteja on, että se toimii luotettavasti eri puolilla Suomea.

Vastaavaa, hyvän kattavuuden tarjoavaa verkkoa ei ole suinkaan kaikissa maissa saatavilla. Osassa maita vastaavaa verkkoa voi operoida moni eri toimija. Digita tarjoaa meille datan siirtämisen koko Suomessa, mikä helpottaa toimintaamme ja poistaa tarpeen asioida monen eri tahon kanssa. Digitan verkkojen kantavuus on myös osoittautunut todella hyväksi, eli datan kulkemisessa ei ole pahemmin katkoja. Meille on tärkeää voida luottaa siihen, että dataa tulee laadukkaasti seuraavat parikymmentä vuotta.

Kerätty data analysoidaan. Sen jälkeen EnerKey ja asiakas kartoittavat yhdessä toimenpiteet, joilla kulutusta voidaan pienentää. Tarkan datan avulla toimenpiteet on helppo kohdistaa oikeisiin paikkoihin.

EnerKeyn järjestelmän avulla asiakkaamme voi mitata yli 90 erilaisen suureen kulutusta, esimerkiksi kaukolämmön, maakaasun, veden ja sähkön.

Jätteiden ja polttoaineen kulutus myös seurannassa

EnerKeyn järjestelmässä voidaan seurata energiankulutuksen lisäksi monta muuta asiaa kuten jätteitä ja polttoaineiden kulutusta. Näitä tietoja kerätään lukuisten yhteistyökumppaneiden avulla.

Logistiikka-alan yrityksessä voidaan kerätä tietoa raskaan dieselin ja polttoöljyn kulutuksesta. Näin päästään johtamaan energiankulutusta tiedolla ja lisäämään vastuullista kuluttamista.

EnerKey panostaa vahvasti yritysten vastuullisen energianhallinnan jatkuvaan parantamiseen. Toiminta nojaa yhä enemmän tekoälyyn.

Olemme kehittäneet tekoälyä yhdessä asiakkaidemme kanssa ja olemme saaneet tästä paljon hyvää palautetta.

Tavoitteenamme on Virtuaalinen Energiapäällikkö, joka seuraa automaattisesti kiinteistöjen energiankäyttöä ja olosuhteita, vertaa näitä muiden vastaavien kiinteistöjen toimintaan ja pystyy antamaan asiakkaalle suoraan toimenpidesuosituksia.

Julkaistu alun perin mtvuutiset.fi-sivuilla kaupallisena yhteistyönä.