Digitan LoRaWAN-teknologiaan perustuva IoT-verkko mahdollistaa kustannustehokkaasti ja helposti tiedon keräämisen maantieteellisesti laajalle alueelle hajautuneesta vesi-infrasta.

IoT-teknologioiden avulla voidaan jo tänä päivänä tehdä veden etäluentaa sekä mitata hulevesikaivojen pinnankorkeutta, pohjavesien hydrostaattista painetta ja pinnankorkeutta. Lisäksi onnistuvat myös vesiverkoston paine- ja virtausmittaukset.

Vesimittareiden etäluenta on jo täyttä totta Haminassa. Haminan Vesi lähti ensimmäisten joukossa pilotoimaan vedenkulutustietojen automatisoitua keräämistä LoRaWAN-verkon yhteyksillä varustetuilla mittareilla. Onninen ja Digita ovat mukana rakentamassa toimivaa kokonaisuutta.

Case: haminan vesi – mittarilukema laskuksi älyverkkojen kautta

Esineiden internetistä (IoT) on piisannut paljon puhetta, mutta yhä useammin myös käytännön toimivia esimerkkejä. Yksi sellainen löytyy vesihuollon parista, sillä IoT-pohjainen langaton LoRaWAN -tiedonsiirtoverkko välittää vesimittarilukemia sähköisiin laskutusjärjestelmiin. Mutta mistä teknisissä termeissä on oikein kysymys, sitä valottaa myyntipäällikkö Mona Miettinen Digitalta.

LoRaWAN on tarkoitettu erityisesti pienten tietomäärien lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Se on avoin standardi, jota LoRa Allianssi valvoo ja kehittää yhdessä verkko-operaattoreiden (esim. Digita) sekä laitevalmistajien, kuten tässä tapauksessa vesimittarivalmistajien kanssa. Avoimuus tuo myös aitoa kilpailua markkinassa mikä taas heijastuu loppuasiakkaiden palveluihin ja hintoihin.

Digita on rakentanut viime vuosien aikana LoRaWAN -verkkoa Suomeen ja verkon kattavuus alkaa olla jo hyvää tasoa. Digita on mukana kymmenien vesiyhtiöiden pilottihankkeissa ja tähän asti kerätyt kokemukset ovat rohkaisevia.

Verkon toimivuus on hyvä ja yhteys etäluettavaan vesimittariin toimii, vaikka mittari sijaitsee kellarissa tai muussa tiedonsiirrollisesti vaikeassa paikassa.

Monia hyödyllisiä ominaisuuksia

Onnisen Kotkan toimipisteessä myyntipäällikkönä työskentelevä Ari Penttinen on nähnyt läheltä, kuinka etäluenta yleistyy eri suureiden mittaamisen yhteydessä. Sähkö on näyttänyt tietä energiasektorilla ja nyt vesi tulee kohisten perässä. Vesilaitossektorin toimijoiden odotus mittarimarkkinoiden murroksesta on päättymässä.

Erimerkkisiä mittalaitteita alkaa jo löytyä ja Onninen on aktiivisesti mukana niiden tuomisessa käytännön sovelluksiin.

Niinpä Onninen ja Penttinen olivat heti valmiita, kun Haminan Vesi alkoi kehitellä etäluennan pilottikohdetta sataman alueelle. 100 mittarin erä lähti tilaukseen alkukesästä 2018. Etäluettava mittari muistuttaa itse mittausosaltaan nykyistä käytössä olevaa mittaria, ja lukemakin näkyy lukijalaitteessa.

Lisäksi mittarissa on kiinteä LoRaWAN-radio ja paristo, jolloin langaton yhteys ja etäluku on mahdollinen. Tyypillisesti lukema lähtee mittarilta kerran päivässä.

Markkinoilla on myös tarkempia ultraäänimittareita, joissa ei ole mekaanisia liikkuvia osia. Etäluettavien mittarien yleistyminen ei vaikuta Penttisen mukaan niiden varmennusväliin, mittarin vaihto on edelleen ajankohtainen 7–10 vuoden välein. Etäluennan lisäksi uusi mittari sisältää monia muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

Mittarilta tulee ilmoitus, jos se on kytketty irti, siinä ei ole kulutusta tai kulutus on poikkeavan suuri eli mittari toimii näin ollen vuotovahtina.

Etäluennan kautta luenta- ja näppäilyvirheet poistuvat ja toiminta on läpi linjan kustannustehokasta, kun luenta ei vaadi keneltäkään mittarin lukemista ja lukeman ilmoittamista.

Tulevaisuuden tekniikkaa

Digita panostaa tänä päivänä vahvasti LoRaWAN-teknologiaa hyödyntävän IoT-verkon kehittämiseen Suomessa. Haminan Vesi on edelläkävijä etäluennan tuomisessa vesihuoltoon, mikä avaa samalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Etäluettavan mittarin vesilukema saadaan laskulle ja asiakasportaaliin kehittyneiden rajapintojen kautta, joita palvelukehittäjät tuottavat. Haminan Veden yhteistyökumppanina asiassa toimii oululainen Vesitieto.

Taloyhtiöille avautuu yhtä lailla tilaisuus laskuttaa asukkaita kulutusperusteisesti, sillä asuntokohtaiset älymittarit tekevät nekin tuloaan. Penttinen näkee etäluennalla yleensä paljon sovelluskohteita.

Vedenpinnan korkeus, paine, ilmanpuhtaus, lämpötila, kosteus ja muut olosuhdemittaukset onnistuvat samalla tekniikalla erilaisten LoRaWAN-päätelaitteiden avulla.

Osa tekstistä on julkaistu aiemmin Haminan Veden asiakaslehdessä.