Viestintävirasto on todennut selvityksessään, että Digita noudattaa kaikkia sille asetettuja velvoitteita digi-tv-perushinnoittelun osalta. Perushinnoittelu koskee kaikkia vähintään yhden vuoden mittaisia sopimuksia, joissa lähetysnopeus on vähintään 1 Mbt/s ja joissa lähetysaika on 24 tuntia vuorokaudessa.

Viestintäviraston selvitysten mukaan Digitan yleisimmin käytössä olevien digi-tv-lähetyspalvelujen hinnat perustuvat palveluista aiheutuneisiin kustannuksiin ja sisältävät kohtuullisena pidettävän pääoman tuoton. Suurin osa Digitan voimassa olevista sopimuksista noudattaa perushinnoittelua. Lähetysajankohtaan, lähetysnopeuteen tai sopimuskauteen perustuvista hinnoista Viestintävirasto haluaa Digitalta vielä lisäselvityksen. Näiden sopimusten merkitys on Digitan liiketoiminnan kannalta marginaalinen. 

 

”Viestintäviraston selvityksen tulos oli odotetun mukainen ja se selkeytti kaikille toimijoille sen, että noudatamme velvoitteitamme ja että digi-tv-perushinnoittelumme on täysin oikein. Olemme aina avoimesti viestineet, että noudatamme lyhytaikaisissa sopimuksissa normaalia tietoliikennetoimialan kapasiteettihinnoittelua. Olemme pyrkineet hinnoittelussa huomioimaan asiakkaiden erilaiset tarpeet, esimerkiksi kohdeyleisön tavoittamiseksi. Tästä esimerkkinä on Disney Channel, joka tavoittaa lapsiyleisön päiväsaikaan. Kaikissa tapauksissa ei asiakkaan kannalta ole järkevä noudattaa perushinnoittelua”, toteaa toimitusjohtaja Sirpa Ojala.
 

Digita/ Viestintä