Vaasassa on ilmennyt radion vastaanotto-ongelmia niillä vastaanottajilla, jotka ottavat Vaasassa YLE Radio Suomen signaalin Lapualta (taajuus 93,1MHz), eikä Vaasan omalta lähettimeltä Alskatista (94,8MHz).

Ongelma syntyy siitä, että Lapualla YLE Radio Suomen (93,1MHz) ja ClassicFM:n (93,3MHz) taajuudet ovat Vaasassa hyvin lähekkäin. Kaikki vastaanottimet eivät pysty erottelemaan taajuuksia riittävän hyvin toisistaan. Tällöin kuulijan kannattaa vaihtaa signaalin vastaanotto Alskatin taajuudelle 94,8MHz.

 

Digita noudattaa lähetysverkoissaan Viestintäviraston myöntämiä taajuuslupia, joissa määritellään tarkasti muun muassa lähetyspaikka, lähetystaajuus ja lähetysteho. Digita etsii parasta aikaa yhdessä Viestintäviraston kanssa ratkaisua edellä mainitun vastaanotto-ongelman ratkaisemiseksi.

 

Kuuntelija voi yrittää vaikuttaa oman kuuntelupaikkansa kuuluvuuteen etsimällä vastaanottimelle paikan lähetysaseman suuntaan aukeavan ikkunan ääreltä, kytkemällä radion ulkoantenniin, kääntämällä pöytäradion antennin joko vaaka- tai pystytasoon riippuen kuunneltavasta kanavasta sekä valitsemalla vastaanottimen, jossa on hyvä herkkyys ja selektiivisyys.

 

Vaasan seudulta on tullut palautetta radion kuuntelijoilta myös kaapelitalouksista siitä, että ruotsinkieliset lähetykset kuuluvat toisen lähetyksen läpi. Tuotanto- tai lähetysverkoissa ei ole ollut häiriöitä, vaan ongelma viittaa siihen, että kanavien välinen ylikuuluminen johtuu kaapelioperaattorin tai yhteisantennijärjestelmän teknisistä ongelmista. Tällöin radion kuuntelijan pitää kääntyä ongelman poistamiseksi joko oman kaapeli-tv-operaattorin tai isännöitsijän puoleen. On myös mahdollista, että näihin yksittäisiin tapauksiin liittyy jokin muu ulkopuolinen häiriö tai vastaanottimen vika. Ongelmallisissa tapauksissa on myös hyvä selvittää, onko kiinteistössä myös muilla vastaavia häiriöitä.

 

Digita / Viestintä