TDF ja Deutsche Telecom -konserniin kuuluva T-Systems ovat allekirjoittaneet sopimuksen T-Systemsin tytäryhtiön Media&Broadcastin myymisestä TDF:lle. Yrityskauppa on merkittävä askel TDF:n kansainvälisen liiketoiminnan laajentamisessa ja strategian toteuttamisessa.

TDF-konsernista Euroopan markkinajohtaja

Media&Broadcastin yrityskaupan myötä TDF:sta tulee Euroopan johtava televisio- ja radio-ohjelmien jakeluyhtiö. Ranskan ja Saksan markkinajohtajien fuusiossa yhdistyvät kaksi tasaveroista osapuolta uudeksi konserniksi, joka on rakennettu vahvalle perustalle kummassakin maassa. TDF-konserni toimii jo seitsemässä maassa eri puolilla Eurooppaa. Ostamalla Saksan markkinajohtaja Media&Broadcastin TDF laajentaa toimintaansa uuteen Euroopan maahan.

 

Saksan johtavan televisio- ja radio-ohjelmien jakeluyhtiö Media&Broadcastin tulos vuonna 2006 oli 526 miljoonaa euroa. Media&Broadcast on innovatiivinen yritys, joka rakentaa ja toimii operaattorina analogisissa ja digitaalisissa lähetysverkoissa, mukaan lukien DVB-T, DAB, DMB ja DVB-H-verkot, sekä tarjoaa satelliitti-, koonti- ja multimediapalveluja. Media&Broadcast omistaa lukuisia televisio- ja radiotaajuuksia Saksassa, ja sille myönnettiin vastikään myös kansallinen DVB-H mobiiliTV-”taajuuslupa”. Yritys on myös uranuurtaja digitaalisen elokuvan alalla Euroopassa.

TDF-konsernin arvioitu konsernitulos vuodelle 2007 on noin 1,6 miljardia euroa, ja konserni työllistää yli 5 000 työntekijää kahdeksassa eri Euroopan maassa.

Lisäarvoa TDF-konsernin asiakkaille

TDF-konsernin asiakkaat Saksassa, Ranskassa ja muissa maissa pääsevät hyötymään konsernin uuden yksikön tuomista eduista, etenkin sen johtavasta asemasta digitaali- ja mobiilipalveluiden alalla. Lisäksi fuusio tuo lukuisia muita vahvuuksia muun muassa uusien palvelujen, tietotaidon jakamisen, innovaatioiden tukemisen ja parhaiden käytäntöjen standardoinnin kautta, mikä takaa palveluiden parhaan mahdollisen laatutason konsernin asiakkaille.

Eurooppalaisen digitaaliviestinnän sydämessä

TDF:n ja Media&Broadcastin fuusio mahdollistaa vahvojen eurooppalaisten digitaalimarkkinoiden synnyn. DVB-H-teknologia on vastikään hyväksytty sekä Ranskassa että Saksassa tulevaisuuden mobiiliTV:n lähetysstandardiksi, minkä ansiosta palvelu voidaan rakentaa standardoitujen päätelaitteiden ja sovellusten pohjalle samanaikaisesti molemmissa maissa. Kahden johtavan lähetysverkko-operaattorin fuusio edistää myös eurooppalaista digitaaliradiostandardia ja digitaalielokuvan leviämistä Euroopassa.

 

Nyt solmittu sopimus Media&Broadcastin osto on jatkoa Antenna Hungarian hankinnalle toukokuussa 2007. Yrityskaupat ovat osa TDF:n syyskuussa 2006 julkistetun strategian toimeenpanoa. Strategia kattaa kolme kasvualuetta: digitalisaatio, langattomuus ja kansainvälistyminen. Puolet TDF-konsernin tuloksesta tulee Ranskan ulkopuolelta.

 

Media&Broadcast-yrityskauppa rahoitetaan lainalla ja TDF:n osakkaiden suorittamalla osakepääoman nostolla. Kauppa on tarkoitus viedä päätökseen vuoden 2008 alkupuolella.

 

TDF:n toimitusjohtaja Michel Combes toteaa: ”Fuusio luo Eurooppaan markkinajohtajan, joka keskittyy innovaatioihin ja asiakaspalveluun. TDF:n ja Media&Broadcastin vahvuudet tarjoavat hyvät mahdollisuudet kestävään lisäkasvuun. Arvostamme suuresti Media&Broadcastin ammattitaitoista henkilökuntaa ja haluamme jatkaa yhdessä ylivertaisten palvelujen tarjoamista sekä Media&Broadcastin asiakkaille Saksassa että TDF-konsernin asiakkaille niin Ranskassa kuin muissakin konsernin maissa.”

TDF:n suurimman omistajan TPG:n osakas Matthias Calice sanoo: ”Olemme aina auttaneet TDF:a investoimaan ja kasvamaan niin myynnin, tuotteiden, palveluiden kuin työpaikkojenkin suhteen. Investointiperiaatteemme on auttaa yhtiöitä hyötymään kasvumahdollisuuksistaan ja tekemään tulosta. Media&Broadcastin ja TDF:n yhdistyminen toimii tästä malliesimerkkinä, ja olemme tyytyväisiä voidessamme tukea molempia yrityksiä matkalla kohti suurempaa kasvua.”

TDF

TDF konserni on Euroopan johtava maanpäällisen lähetysverkon palveluoperaattori, jolla on konserniyrityksiä Ranskassa, Suomessa, Unkarissa, Espanjassa, Alankomaissa, Virossa ja Puolassa.  TDF tarjoaa kattavan valikoiman palveluita radio- ja televisioyhtiöille sekä teleoperaattoreille. TDF:n palvelut kattavat koko radio- ja televisiotoiminnan tuotantoketjun sisällön tallennuksesta ja prosessoinnista, koontiin, toistoon, jakeluun sekä radio- ja televisio-ohjelmien – HD ja mobiiliTV mukaan lukien – lähetykseen analogisessa ja digitaaliverkossa. Teleoperaattoreille TDF rakentaa verkkoja, hallinnoi operaattoreiden laitteistoja 7 800 toimipaikassaan ympäri Eurooppaa ja tarjoaa ylläpitopalveluita. Tilaajayhteysverkon radio-operaattorina TDF markkinoi internetpalveluiden tarjoajille laajakaistapalveluita. TDF on audiovisuaalisen viestinnän ja telekommunikaation konvergenssin avaintoimija, ja auttaa asiakkaitaan digitaalimaailmassa.

 

Digita/ Viestintä