Olemme vastaanottaneet Taajuustalkoiden neuvontapalveluun runsaasti
yhteydenottoja, ja valitettavasti sähköposti- ja puhelinpalvelumme on hetkellisesti ruuhkautunut.

Huomioitavaa on, että Taajuustalkoot vastaa vain
4G:n aiheuttaman häiriön poistamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Vastaanotto-ongelman johtuessa muusta kuin 4G-verkon aiheuttamasta häiriöstä,
kohdistuvat antenniasentajan toimenpiteistä syntyvät kustannukset kiinteistölle.

Taajuustalkoisiin tulleista yhteydenotoista vain
pienessä osassa on kyse 4G:n aiheuttamasta häiriöstä antenni-tv-vastaanotossa.

Tv-vastaanottoon vaikuttavat
häiriötekijät

Ongelmat television näkyvyydessä liittyvät usein
antennijärjestelmään ja vastaanotettavaan antennisignaaliin. Taajuustalkoot
korjaa ainoastaan 4G-verkon rakennustyön aiheuttamat häiriöt. TV-häiriöiden
taustalla voi olla monenlaisia ongelmia, kuten esimerkiksi puutteellinen
antennijärjestelmä. Myös hetkelliset huoltotyöt voivat aiheuttaa katkoksen
tv-lähetyksiin. Huoltotöistä ja akuuteista häiriöistä saa tiedon Digitan karttapalvelusta.
4G-häiriöitä ei esiinny kaapeli- tai satelliittivastaanotossa.

 

Tyypilliset häiriöt
omakotitaloissa

TV – vastaanotossa havaituille 4G-häiriöille on
tyypillistä, että ongelmat ovat alkaneet selkeästi tiettynä ajankohtana.
Lisäksi häiriöt ovat jatkuvia ja osa TV-kanavista on lakannut kokonaan
näkymästä. Suurin riski 4G:n aiheuttamiin häiriöihin on talouksissa, joissa:

·         Televisiolähetyksiä katsellaan harava-antennin kautta
·         Antennin yhteydessä käytetään vahvistinta antennisignaalin parantamiseksi
·         Kotitalous sijaitsee TV-aseman näkyvyysalueen reunamilla

4G-verkon rakentaminen on käynnistynyt
vuoden 2014 alussa ja edennyt vaiheittain eri alueille. Ennen vuotta 2014
alkaneet häiriöt tv-vastaanotossa johtuvat todennäköisimmin muusta tekijästä
kuten esimerkiksi antennijärjestelmästä.

 

Toimintatapa
yhteisantennikiinteistöissä ja taloyhtiöissä

Taloyhtiökohteissa yhteisantennijärjestelmän ylläpito ja
siihen liittyvät kustannukset ovat yleisesti taloyhtiön vastuulla.
Suosittelemmekin, että olette mahdollisen häiriön ilmetessä yhteydessä
ensisijaisesti taloyhtiön edustajaan.Mahdollisten antennitöiden käytännön
asioiden helpottamiseksi isännöitsijä tai muu taloyhtiön edustaja on paras
yhteyshenkilö, mikäli tarvetta on päästä käsiksi esimerkiksi taloyhtiön
teknisiin tiloihin tai antenniin.

Mikäli taloyhtiön edustajan tilaama antenniasentaja
mittausten jälkeen toteaa häiriön johtuvan 4G-tukiasemista, on suodinasennus
tällöin taloyhtiölle maksuton. Asentajan tulee tällöin korvauksen saamiseksi
ottaa yhteyttä Taajuustalkoiden puhelinpalveluun.

Huomioitavaa on, että Taajuustalkoot vastaa vain
4G:n aiheuttaman häiriön poistamisesta aiheutuvista kustannuksista.
Vastaanotto-ongelman johtuessa muusta kuin 4G-verkon aiheuttamasta häiriöstä,
kohdistuvat antenniasentajan toimenpiteistä syntyvät kustannukset kiinteistölle.

Ongelman selvitys asiantuntijoiden
avustuksella

Mikäli omakotitalossa asuessanne haluatte selvittää
antennijärjestelmään liittyvän ongelman syitä ja haluatte asiantuntijoiden
arvion häiriön aiheuttajasta, suosittelemme soittamaan uudelleen
neuvontapalveluumme numeroon 0204117676 (Ark. 8-20). 

Pahoittelemme palvelun ruuhkautumisesta aiheutuvaa
haittaa.

 

Taajuustalkoot Neuvontapalvelu