Digita huolehtii koko maan kattavalla antenniverkollaan siitä, että kuva näkyy, ääni kuuluu ja tieto kulkee yhtäläisesti kaikille suomalaisille koko Suomeen. ”Koemme tämän yhteiskunnallisesti merkittäväksi tehtäväksi, joka perustuu valtakunnalliseen, kaikkien maakuntien yhtenäiseen palveluun ja suomalaisten tasa-arvoiseen mahdollisuuteen katsoa televisiota ja kuunnella radiota,” sanoo Digitan toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström. Television katselu on kasvattanut suosiotaan suomalaisten arjessa. Televisiota katsotaan nykyään jo yli kolme tuntia päivässä.

Vaikka Digitan ensimmäiset HDTV-lähetykset näytettiin jo vuonna 2008 Pekingin olympialaisten aikaan, on suomalainen HDTV-kanavatarjonta edelleen vähäistä. TV-toimialan näkökulmasta Suomessa ei ole viime vuosina tehty kyllin selviä poliittisia päätöksiä kokonaan HDTV-lähetyksiin siirtymisestä, ja tästä johtuen HD-kanavatarjonnan lisääminen on tapahtunut hitaammin verrattuna muihin Euroopan maihin. Tällä hetkellä uusista Suomessa myydyistä televisioista 90 %:ssa on HDTV-viritin.

”Olemme investoineet mittavasti siihen, että koko Suomessa päästään haluttaessa nopeasti uuden teknologian piiriin. Nyt tarvitaan myös poliittista tahtotilaa HDTV:n edistämiseen”, Weckström toivoo. Weckström näkeekin, että seuraavalla hallituksella olisi mahdollisuus osana digitalisaatio-ohjelmaa edistää teräväpiirtomarkkinan nopeampaa kehitystä tekemällä nykyistä selvemmät linjaukset siirtymäaikatauluista ja nykyisestä DVB-T-teknologiasta luopumisesta.

”Televisio kehittyy ja tekee uutta tulevaisuuttaan. Pinta-alaltaan laajassa ja osin harvaanasutussa Suomessa tulee palvella kaikkia tv:n käyttäjiä tasapuolisesti heidän toivomillaan ominaisuuksilla. Nyt teräväpiirtosisällöstä pääsee nauttimaan vain osa suomalaisista. On tärkeää määritellä, missä järjestyksessä uusiin tekniikoihin edetään ja millä aikatauluilla kaikki toimijat pystyvät ja haluavat niitä hyödyntää”, Weckström kannustaa.

Mediayhteydenotot:
Jussi Lehtonen, varatoimitusjohtaja, Digita
Puh. 040 749 9955, email: jussi.lehtonen@digita.fi