Radio Rockin kuuluvuusalue on laajentunut tiistaina
10.12.2013 Lappeenrantaan ja Sysmään. Radio Rock on aloittanut lähetykset
Lappeenrannan radioasemalla  ja se kuuluu taajuudella 105,0MHz. Radio Rock
kuuluu Lappeenrannassa myös taajuudella 90,0MHz. Sysmän radioasemalta Radio
Rock kuuluu taajuudella 93,5MHz.