Posiolle valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä koko kunnan alueen kattava langaton laajakaista ensimmäisenä tässä kuntakokoluokassa Lapissa. Ratkaisu perustuu Digita Oy:n langattomaan @450-laajakaistaverkkoon, jonka rakentamista aikaistetaan Posion kunnan alueella. Valtioneuvoston Digita Oy:lle myöntämän toimiluvan puitteissa verkon laajentumista Posiolle saattaisi joutua odottelemaan vuoden 2009 loppuun, mutta Posion kunnan, Digita Oy:n ja langattomia laajakaistapalveluita tarjoavan M&P Systems Oy:n kanssa löydetyllä yhteistyöratkaisulla rakentamista Posiolla voitiin huomattavasti aikaistaa.

Langattoman laajakaistaverkon laajentaminen toimilupaa nopeammalla aikataululla on oltava sekä verkko-operaattorille eli Digita Oy:lle että palveluoperaatorille eli M&P Systems Oy.lle taloudellisesti kannattavaa. Yhteistyöratkaisussa Posion kunta ja langattomia laajakaistapalveluita tarjoava M&P Systems Oy ovat sopineet takaamisjärjestelystä, jolla varmistetaan alueella toimivalle palveluoperaattorille sellaisen liittymäpohjan, joka muodostaa taloudellisesti kannattavaksi edelleen Digita Oy:n rakentaa kunnan alueen kattava tukiasemakapasiteetti.

 

Langaton laajakaistaverkko laajenee kahdessa vaiheessa. Tulevan kesän aikana rakennetaan kunnan eteläosan kattava Susivaaran tukiasemaja vuoden loppuun mennessä kunnan pohjoisosat kattava Rutavaaran tukiasema. Tällöin koko kunnan alueella on mahdollista käyttää ADSL-tasoista langatonta laajakaistaa. Palveluita tarjoavan M&P Systems Oy:n ja sen yhteistyökumppani Tietolappi Oy:n kanssa räätälöidään erityinen Posio –liittymä, jonka markkinointi ja myynti aloitetaan kesäkuun alussa.

 

Posion kunta näkee nyt syntyneen yhteistyöratkaisun ja sen myötä langattoman laajakaistan kattavan saatavuuden erittäin merkittävänä. Ratkaisulla tuetaan sivukylien asukkaiden ja siellä toimivien lukuisten maatalous- ja muiden yrittäjien toimintamahdollisuuksia. Posiolla on myös yli 2000 vapaa-ajan asuntoa, joiden määrä kasvaa vuositasolla noin kuudellakymmenellä. Langattomien laajakaistapalveluiden saatavuus on merkittävä lisä vapaa-ajan asukkaiden palveluvalikoimaan ja mahdollistaa mm. etätyöskentelyn. Kunta on myös käynnistänyt neuvottelut  laajakaistapalveluita tarjoavan ja kehittävän M & P Systems Oy:n kanssa kunnan palvelutuotantoa tehostavien ja hyödyntävien pilottiratkaisujen löytämiseksi esimerkiksi rakennusvalvonnan ja kotipalvelun ja –sairaanhoidon alalle.

 

Digita/ Viestintä