Indagon ja Digita ovat allekirjoittaneet sopimuksen reaaliaikaisten paikannuspalveluiden kehittämisestä yhteistyössä. Samalla Indagon aloittaa Fokus-palvelun palveluoperaattorina. Fokus DGPS-palvelu tarjoaa alle kahden metrin tarkkuuteen pystyvän luotettavan satelliittipaikannuksen RDS-signaalin avulla koko Suomessa.

Indagon on jo ennestään tuottanut paikannuspalveluasiakkailleen GPS-avustetta paikan laskemisen nopeuttamiseksi ja virrankulutuksen vähentämiseksi. Sopimuksen myötä Indagonin uusi Fokus-palvelu kattaa myös tarkkuuden parantamisen. Digita toimii jatkossakin Fokus-palvelun verkko-operaattorina eli tuottaa ja jakelee korjaussignaalin Fokus-asiakkaille. Indagon toimii palveluoperaattorina vastaten loppuasiakaspalvelusta.

 

”Yhteistyössä Indagonin kanssa kehitämme Fokus-palvelua ja samalla edistämme langattoman @450-laajakaistan ja RDS-kapasiteettia hyödyntävien paikkaan sidottujen palveluiden yleistymistä. Indagon on ollut keskeisessä roolissa mukana suunnittelemassa kanssamme HKL:n joukkoliikennesovellusta, jossa järjestelmä tarjoaa matkustajille mahdollisuuden saada ajantasaista joukkoliikennetietoa. Palvelua voidaan hyvin havainnollistaa järjestelmään kytkettyjen bussien kulkua karttasovelluksen kautta seuraamalla osoitteessa www.hkl.fi/kartta,” kertoo asiakassuhdejohtaja Jukka Andersson Digitasta.

”Näemme GPS-avustedatapalveluissa merkittävän kehitysmahdollisuuden ja kasvualan. GPS-laitteiden kanta kasvaa nopeasti ja uusia sovelluksia otetaan jatkuvasti käyttöön. Näihin Indagon Fokus-palvelu voi tarjota parempaa tarkkuutta ja muita ominaisuuksia, jotka hyödyttävät käyttäjiä. Myös tiivistyvä yhteistyö Digitan kanssa vahvistaa Indagonin asemaa @450-laajakaistan paikannusratkaisuiden toimittajana. Fokus-palveluoperaattoritoiminta istuu hyvin paikannuspalveluiden toimintamalliimme ja kykenemme auttamaan nykyisiä asiakkaita kehittämään paikannusratkaisuitaan yhdessä Fokus jälleenmyyjien kanssa”, toteaa Indagonin toimitusjohtaja Matti Lankinen.
 
Nykyisten Fokus-asiakkaiden palvelussa ei tapahdu muutoksia. Indagon tekee uusasiakassopimukset, huolehtii laskutuksesta ja antaa asiakkaille tukea teknisissä asioissa. Fokus-palvelun siirto ei vaadi toimenpiteitä asiakkaalta. Nykyisille asiakkaille lähetetään asiasta yksityiskohtaisempaa tietoa kesän aikana.

 

Digita/ Viestintä