Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus kansallisen älyliikenteen strategiasta on valmistunut ja se on luovutettu 18. marraskuuta 2009 liikenneministeri Anu Vehviläiselle.

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus kansallisen
älyliikenteen strategiasta on valmistunut ja se on luovutettu 18. marraskuuta
liikenneministeri Anu Vehviläiselle. Ehdotuksen valmistelusta on vastannut
Liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen. Ehdotettu
strategia tukee erinomaisesti niitä tavoitteita, joita myös Digita on tuonut
esiin älyliikenteen kehittämisessä.

Ehdotuksessa todetaan muun muassa, että 2010-luvulla
on mahdollista harjoittaa kokonaan uudenlaista liikennepolitiikkaa, jolle
älyliikenne antaa uusia tehokkaita keinoja. Älyliikenteen tärkein vaikutus on,
että se tekee mahdolliseksi siirtää liikennepolitiikan keskeisen huomion
liikenneverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta matkojen ja kuljetusten
toimivuuteen.

Ehdotuksessa yksi kärkihankkeista on joukkoliikenteen
palvelujen kehittäminen ja langattoman laajakaistan ulottaminen keskeisten
runkoreittien henkilöjuniin ja linja-autoihin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä,
että joukkoliikenteen matkustajalla on jatkossa mahdollisuus jatkuvaan
internetyhteyteen ja etätyöhön. Tavoitteena on, että 2012 langaton laajakaista
olisi käytössä kaikilla valtion joukkoliikennetukea saavilla kaupunkiseuduilla,
raideliikenteen runkoreiteillä ja terminaaleissa sekä linja-autoliikenteen
kaukoreiteillä.

Tästä mainiona esimerkkinä on pilottihankkeena
toteutettu Pudasjärven toimistobussi, joka hyödyntää Digitan
@450-laajakaistaverkoa.

Digita / Viestintä