Digitassa on saatu päätökseen yhteistoimintalain mukaiset
neuvottelut 31.10.2016. Toiminnan tehostamiseen ja uudelleenjärjestelyyn
tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät maanantaina 19. syyskuuta.
Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä 95 henkilöä Digita Oy:ssä. Neuvotteluja
käytiin henkilöstön vähentämisestä, jonka arvioitiin olevan määrällisesti
enintään 30 henkilöä.

Henkilöstön kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena
henkilöstön vähentämistarve jäi pienemmäksi, ja Digita irtisanoo tässä
yhteydessä 4 henkilöä. Toimintaan haetaan tehokkuutta esimerkiksi työtapojen ja
työtehtävien uudelleenjärjestelyillä.

 

Yt-neuvotteluiden taustalla on yhtiön resurssien
sopeuttaminen vastaamaan nykyistä markkinatilannetta ja toimintaedellytysten
varmistaminen nykyisten ja uusien liiketoimintojen vaatimalla tavalla.

 

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström, p. 040 056 4754,
juha-pekka.weckstrom@digita.fi

Digita/Viesitintä