Käännös Digital Colonyn 11.4.2018 julkaisemasta alkuperäisestä tiedotteesta

Tiedote 11.4.2018 Digital Colony

DIGITAL COLONY OSTAA DIGITAN

Kansainvälinen sijoitusyhtiö Digital Colony on ostanut Digita Oy:n
(”Digita”) kokonaisuudessaan First State Investmentsiltä (”First State”). Digital Colony on seuraavan sukupolven mobiili- ja internetinfrastruktuurin mahdollistamiseen keskittyvä yhtiö.

Digita omistaa ja operoi Suomen johtavaa valtakunnallista maanpäällistä televisio- ja radioverkkoinfrastruktuuria. Digita, joka perustettiin vuonna 1999 Ylen yhtiöitettyä jakelutekniikkansa, on johtava suomalainen tv- ja radioverkkoja tarjoava toimija, jonka verkkoinfrastruktuuri tavoittaa ainoana lähes 100 prosenttia suomalaisista. Yhtiö on myös Suomen suurin riippumaton masto-operaattori, joka tarjoaa infrastruktuuripalveluja Suomen suurimmille mobiilioperaattoreille. Digitan toimitusjohtajana jatkaa Juha-Pekka Weckström ja johtoryhmänä Digitan nykyinen johtoryhmä.

”Olen kiitollinen First Statelta vuosien varrella saamastamme tuesta”, sanoo Weckström. ”Yhdessä First Staten kanssa olemme investoineet yli 40 miljoonaa euroa kehittääksemme verkkoamme ja aloittaaksemme uusia liiketoimintoja kuten data center- ja esineiden internetiin pohjautuvat palvelut (”IoT”). Kumppanoituminen Digital Colonyn kanssa auttaa Digitaa edelleen kehittämään verkkoaan ja mahdollistaa ensiluokkaisen asiakaspalvelun ja laadun”.

“Digitalla on hyvät mahdollisuudet laajentaa toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille 5G:n käyttöönoton lisätessä uusien tietoliikennemastojen, kattopaikkojen, piensolutoteutusten and data centereiden kysyntää”, sanoo Digital Colonyn Managing Partner Ben Jenkins. ”Odotamme kumppanuutta Digitan erittäin kokeneen tiimin kanssa varmistaaksemme, että yhtiön prosessit ja järjestelmät pysyvät maailmanluokan tasolla tarjotaksemme asiakkaille huippuratkaisuja läpi koko arvoketjun”.

”Olemme hyvin tyytyväisiä päästyämme sopimukseen Digitan myynnistä Digital Colonyn kanssa”, sanoo First State Infrastructure Investmentsin Partner Niall Mills. “Omistuksessamme Digita on keskittynyt menestyksekkäästi ydinliiketoimintaansa, pidentänyt kaikkia keskeisiä tv jakelusopimuksiaan, johtanut HD-siirtymää ja varmistanut kaikki UHF alueen verkkotoimiluvat vuonna 2017. Tämä varmistaa Digitan roolin valtakunnallisena tv-verkko-operaattorina pitkällä tähtäimellä. Olemme
uottavaisia, että Digital Colonyn omistuksessa Digitan asema Suomen johtavana masto-operaattorina vahvistuu edelleen.”

Viranomaisten hyväksyntää edellyttävän kaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana. Kaupan kaupallisia ehtoja ei julkisteta. Bank of America Merrill Lynch ja ICECAPITAL toimivat yrityskaupan taloudellisina neuvonantajina, Roschier toimi First Staten oikeudellisena neuvonantajana. Ashurst LLP toimi Digital Colonyn oikeudellisena neuvonantajana.

Digital Colony on kansainvälinen sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on mahdollistaa seuraavan sukupolven mobiili- ja internetinfrastruktuuri. Digital Colony on johtavan digitaalisten infrastruktuuriyritysten omistajan ja operaattorin Digital Bridge LLC:n ja johtavan kiinteistösijoitusyhtiön Colony NorthStarin Inc:n (NYSE:CLNS) yhteisyritys. Digital Colonyn avainjohtajilla on yhteensä 23 vuoden sijoitus- ja toimintahistoria; he ovat perustaneet, operoineet useita digitaalisen infrastruktuurin yrityksiä ja toteuttaneet onnistuneita irtautumisia. Digital Colony keskittyy investoimaan neljään mobiilin ja internetinfrastruktuurin liiketoimintasegmenttiin (tietoliikennemastot, data centerit, piensoluverkot ja kuituverkot) tavoitteenaan hyödyntää verkkojen konvergenssia ennen 5G:n käyttöönottoa ja sen jälkeen.

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.

First State Investments on kansainvälinen varainhoitoliiketoimintaa harjoittava yhtiö, jolla on kokemusta erilaisista omaisuusluokista ja erikoistuneista sijoitusaloista. First State Investmentsin omistaa Commonwealth Bank of Australia ja se hallinnoi maailmanlaajuisesti asiakkaidensa puolesta 127,5 miljardin punnan varoja (31.12.2017). Australiassa First State tunnetaan Colonial First State Global Asset Management -yhtiönä. First State tarjoaa maailmanlaajuisesti erilaisia sijoitusratkaisuja institutionaalisille ja piensijoittajille kuten osakkeet, velkakirjat, multi-asset-rahastot ja listaamattoman infrastruktuurin yhtiöt.  Olemme sitoutuneet tarjoamaan sijoittajillemme parhaan mahdollisen pitkän aikavälin tuoton. Saavuttaaksemme tämän, varmistamme, että kiinnostuksemme ovat linjassa sijoittajiemme kanssa, ja toimimme aina asiakkaidemme etujen mukaisesti.

Median yhteydenotot:

Digital Colony
Cecilia Reissmeier
Director, Marketing
+1310 745 2025
ceci.reissmeier@digitalcolony.com

Digita Oy
Minna Flink
Director, Communications and Marketing
minna.flink@digita.fi , tel. +358 40 742 8849

First State Investments
Philippa
Cantrill FTI
Consulting (UK PR representative of First State Investments)
firststateinvestmentsLondon@fticonsulting.com

tel. +44 20 3727 1084