TIEDOTE Digita Oy ja Yleisradio Oy.
Yleisradio ja Digita sopineet myös muiden radiopalveluiden jakelusta pitkäaikaisella sopimuksella

Yleisradion hallintoneuvoston linjausten mukaisesti Yle ja Digita ovat sopineet YLE Puheen jakelun valtakunnallistamisesta. Nyt lähes koko maassa kuuluvan kanavan peittoalue laajennetaan valtakunnalliseksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Samassa yhteydessä Yleisradio ja Digita allekirjoittivat palvelusopimuksen myös muiden radion FM-verkkojen jakelun jatkosta. Sopimus sisältää nyt toteutettavan YLE Puheen laajennuksen lisäksi myös YLE Radio 1:n, YLEX:n, YLE Radio Suomen, Extremen, YLE Vegan, YLE Sámi Radion sekä YLE Mondon jakelun. Sopimus on voimassa vuoden 2019 loppuun asti.

”Digita on tuottanut palveluita Yleisradiolle jo monen vuoden ajan. Suomessa ainoana valtakunnallisia radion lähetyspalveluita tuottavana toimijana Digita on Ylelle luonteva kumppani ja uusi sopimus Digitan kanssa täten oli luonnollinen jatko yhteistyöllemme”, sanoo johtaja Ismo Silvo. ”Ylen kannalta merkittävin muutos tulevalla sopimuskaudella on YLE Puheen verkon valtakunnallistaminen”, jatkaa Silvo.

”Yleisradio on Digitan suurin asiakas ja olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyömme jatkumisesta myös radiojakelun osalta. Haluamme varmistaa, että Ylen radiopalvelut välittyvät kauttamme kuulijoille luotettavasti”, sanoo liiketoimintajohtaja Kari Risberg Digitasta. Työt YLE Puheen verkon laajentamiseksi ovat käynnissä ja lähetykset kuuluvat valtakunnallisesti vuoden 2012 alusta alkaen. ”Valtakunnallinen kuuluvuus saavutetaan nykyisten lähettimien lähetystehoja nostamalla ja täydentämällä verkkoa uusilla taajuuksilla”, selvittää Risberg.

Yleisradio kertoo lisää radiokanavien uudesta työnjaosta lähiaikoina.

Digita tiedottaa alueellista mediaa YLE Puheen valtakunnallistamistyön edetessä ja sen aiheuttamista muutoksista Yle Puheen kuuntelijoille.

Yleisradio on valtakunnallinen julkisen palvelun yleisradiotoimintaa harjoittava viestintäyhtiö. Ylen tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine palveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin ja kaikilla jakeluteillä. Yle tarjoaa luotettavasti ja riippumattomasti monipuolisen ja monikulttuurisen kuvan maailmasta. Yle tekee ohjelmia ja tuottaa palveluja suomeksi ja ruotsiksi sekä muun muassa saameksi, romaniksi ja viittomakielellä. Yle tarjoaa suomalaisille yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa, kokea elämyksiä, viihtyä sekä sivistää ja kehittää itseään. Yle tavoittaa ohjelmistoillaan käytännössä kaikki eli 99 % suomalaisista. Ylen pääomistaja on valtio ja toiminta rahoitetaan tv-maksutuloilla.
www.yle.fi

Digita Oy on alansa edelläkävijä langattomissa digitaalisissa ratkaisuissa. Digitassa on nykyteknologian osaajat, ja digitalaiset ovat mukana kehittämässä alan standardeja, mikä takaa luotettavan osaamisen ja kokonaisvaltaisten digitaalisten ratkaisujen tuottamisen asiakkaille. Digitan maan kattava organisaatio varmistaa palveluiden korkean laadun ympäri vuorokauden. Digitan asiakkaita ovat muun muassa tv- ja radioyhtiöt sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattorit. Digita on suomalainen yhtiö, joka kuuluu eurooppalaiseen TDF-ryhmään.
www.digita.fi