Digita-ryhmässä on saatu päätökseen yhteistoimintalain
mukaiset neuvottelut 9.9.2013. Toiminnan tehostamiseen ja uudelleenjärjestelyyn
tähtäävät yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät maanantaina 26.8.
Neuvotteluja käytiin koko Digita Networks Oy:n ja Digita Oy:n henkilöstön ja
johdon lomauttamisesta sekä toimihenkilöiden irtisanomisista, joiden arvioitiin
olevan määrällisesti enintään 9 henkilötyövuotta.

 

Henkilöstön kanssa hyvässä yhteishengessä käytyjen
neuvotteluiden tuloksena määrä jää pienemmäksi irtisanomisten osalta ja
lomautukset jäävät osin arvioitua lyhyemmiksi. Tämän mahdollistaa tulevaisuuden
työtapojen ja työtehtävien uudelleenjärjestely, joilla haetaan tehokkuutta
toimintaan. Lisäksi työntekijöiden ja työnantajan välistä yhteistyötä liittyen
työnsuunnitteluun ja toteutukseen tehostetaan.

 

Digita Networks Oy vähentää tässä yhteydessä enintään
kolme henkilöä. Mahdolliset irtisanomistarpeet tarkentuvat vielä tulevien
viikkojen aikana. Lisäksi koko Digita Oy:n ja Digita Networks Oy:n henkilöstö
ja johto, lukuun ottamatta Helsingin Verkonhallintakeskuksen vuorotyötä tekeviä
työntekijöitä, tullaan lomauttamaan vuosina 2013 ja 2014.

 

Neuvotteluiden taustalla on mediamaailman suuret
muutokset ja Digitan tarve mitoittaa resurssinsa vastamaan näiden muutosten
vaatimuksia nykyisille ja tuleville palveluille niin, että organisaatiomme
pystyy jatkossakin tehokkaasti tarjoamaan juuri sitä mitä asiakkaamme
tarvitsevat. Työjärjestelyjä on tehtävä sekä osaamistamme sovitettava ja
kehitettävä tämän mukaan.

 

Digita/Viestintä