WIVE-toimialahankkeessa kasvatetaan automatisoidun tavaraliikenteen, älykkään sähköverkon, massiivisen koneviestinnän ja mediajakelun arvoa 5G:llä.

Nokia Bell Labsin johdolla muodostettu suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten toimialaryhmittymä on käynnistänyt WIVE (WIreless for VErticals) –yhteistyöhankkeen parantamaan langattomista tekniikoista, erityisesti 5G:stä, uusille toimialoille saatavaa kilpailuetua.

TEKESin osaltaan rahoittamassa projektissa on mukana monta osallistujaa yritysmaailmasta, tutkimuslaitoksista ja korkeakouluista, mukaan lukien Nokia, Teleste, Telia, ABB, Cargotec Kalmar, Yleisradio, Digita, Viestintävirasto, keskeiset suomalaiset korkeakoulut sekä VTT.

Seuraavan kymmenen vuoden kuluessa kymmenet miljardit verkkoon kytkeytyvät laitteet yhdistyvät älykkäiksi ja ohjelmoitaviksi järjestelmiksi, jotka parantavat ihmisten arkea monilla toimialoilla. Muutos vaikuttaa esimerkiksi liikenteeseen ja resurssien käyttöön, oppimiseen ja työhön sekä terveydenhoitoon ja hyvinvointiin tuomalla näille toimialoille mittavia mahdollisuuksia, mutta samalla lisää kapasiteettivaatimuksia verkoille. Kaksivuotiseksi suunniteltu WIVE-hanke keskittyy vertikaaleihin valituilla toimialoilla.

• Media ja viihde

• Koneyhteydet sovellusalueilla,
kuten.:

– Huippuluotettava, alhaisen viiveen viestintä (Ultra Reliable Low Latency Communications) joka palvelee esim. älykkäitä sähköverkkoja ja etäohjattavia laitteita.

– Massiiviset koneyhteydet (Massive machine-type communication) jotka mahdollistavat suuren määrän verkkoon kytkettäviä laitteita alhaisilla kuluilla ja virrankulutuksella.

WIVE-hankkeen tavoitteena on kehittää konsepteja, mahdollistaa teknologioita ja testata uusia 5G:n tarjoamia vertikaalisia palveluita, erityisesti edellä mainituilla koneyhteyksien sekä mediajakelun alueilla. Nämä uudet viestintäpalvelut asettavat monipuolisia vaatimuksia mm. luotettavuudelle, viiveelle, datanopeudelle, turvallisuudelle ja saatavuudelle.  Hankkeen tarkoituksena on osoittaa, että näihin vaatimuksiin voidaan vastata tulevilla 5G-verkoilla entistä joustavammin ja edullisemmin.

”Esineiden Internetin ja antureiden langattoman tiedonsiirron nopea teknologiakehitys, ja näiden mahdollistamat uudet liiketoimintakonseptit, synnyttävät myös uusia ekosysteemejä alan yritysten välille. WIVE-projekti on esimerkki tällaisesta arvokkaasta yhteistyöstä joka auttaa viemään eteenpäin näiden teknologioiden kehitystä”, sanoo Digitan IoT liiketoiminnasta vastaava johtaja Ari Kuukka.

WIVE-hanke toteuttaa vertikaalisia palvelupilotteja toimialan osoittamista käyttötapauksista Suomen 5G-testiverkon (5GTNF) testialustoilla (esim. TAKE-5 and 5GTN+). Palveluita testataan todenmukaisissa testiympäristöissä laboratorion ulkopuolella uusiin teknologioihin liittyvien teknisten ja liiketoiminnallisten mahdollisuuksien ja rajoitteiden löytämiseksi, jotta uusien 5G-palveluiden markkinoille tuloa voitaisiin vauhdittaa.

Taajuudet ovat yksi keskeinen mahdollistaja 5G:n innovaatiomahdollisuuksien hyödynntämiseksi. Tämän vuoksi WIVEssä tutkitaan ja edistetään aktiivisesti joustavaa taajuuspolitiikkaa ja taajuuksien hallintaa uusien taajuusresurssien vapauttamiseksi 5G:tä varten.

Hankkeen olennainen osa on käyttäjiin keskittyminen ja eri vertikaalien uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen. 5G mahdollistaa innovatiivisia palvelukonsepteja ja liiketoimintalähtöjä yli toimialojen päätelaitteiden ja koneiden verkottuessa, mikä avaa tietä uusille liiketoimintamalleille ja markkinoille verkottuneessa maailmassa. WIVE hanke kartoittaa 5G:n uusia liiketoimintamahdollisuuksia loppukäyttäjien sisällön kulutuksen käyttötapojen pohjalta.

Lisätietoja hankkeesta: https://wive.turkuamk.fi/