Etelä-Pohjanmaalla on edelleen yksittäisiä ongelmia antennitelevisiolähetysten vastaanotossa. Digita Info neuvoo antennitelevisiolähetyksiin liittyvissä asioissa ja antennin uudelleen suuntaamisessa.

Digita ja Viestintävirasto ovat selvittäneet vuoden 2015 lopussa Etelä-Pohjanmaalla Soinin, Alajärven ja Lehtimäen alueilla antennitelevisiolähetysten vastaanoton ongelmia. Selvitykset osoittivat, että peitto ei ollut riittävä Soinin kunnan pohjoisosassa ja että alue vaatii täytelähettimen. Viestintävirasto totesi, että verkon peitto on muilta osin Digitan peittovelvoitteiden mukainen.

Digita otti 16.6.2016 Soinissa käyttöön uuden täytelähettimen, jonka peittoalue kattaa noin 7 000 asukasta. Täytelähettimeltä välitetään kanavaniput A, B ja C. Saatavilla olevat kanavat ja täytelähettimen sijainnin voi tarkistaa Digitan karttapalvelusta (www.digita.fi/karttapalvelu). Digita on myös tiedottanut alueen televisioverkon parannuksista.

Kuluttajilla on edelleen ilmennyt jonkin verran ongelmia televisiovastaanotossa etenkin Soinin, Alajärven ja Ähtärin pohjoisosassa. Digita pyytää kotitalouksia olemaan yhteydessä Digitan kuluttajapalveluun Digita Infoon, jos antennitelevisiovastaanotossa on edelleen ongelmia. Näin syyt voidaan selvittää ja tv-näkyvyyttä saadaan parannettua.

Laadukkaan antenni-tv-vastaanoton perusedellytyksenä on kunnollinen antenni ja antennikaapeli. Antenni tulee suunnata siihen lähettimeen, josta saadaan paras signaali. Ammattitaitoinen antenniasentaja voi auttaa antennin suuntaamisessa ja oikean antennijärjestelmän valinnassa.

Digita Info palvelee arkisin klo 8.00–20.00, p. 020 411 7676 (lankapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta sekä 6 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta 8,35 senttiä puhelulta sekä 17,17 senttiä minuutilta. Hinnat koskevat kotimaan lankaliittymiä ja matkapuhelimia. Palveluun jonotus on maksullinen), sähköpostiosoite: info@digita.fi.

Lisätietoja

Digita, Teppo Ahonen, johtaja, Videojakelupalvelut, p. 040 563 0299, teppo.ahonen@digita.fi

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita. 

Viestintävirasto  huolehtii siitä, että Suomessa on tarjolla monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet. Virasto turvaa viestintäpalvelujen käyttäjien aseman ja oikeudet takaamalla turvalliset tietoliikenneyhteydet, toimivat viestintämarkkinat, kohtuuhintaiset viestintäpalvelut ja tehokkaassa käytössä olevat taajuudet.