Tiedote Digita Oy 21.4.2016

GameOn

”Päätimme lähteä
mukaan GameOn-hankkeeseen hakemaan vauhtia oman kulttuurimme muutokseen ja
toimintatapojemme uudistamiseen”, kertoo Digitan toimitusjohtaja Juha-Pekka
Weckström
. ”Tavoitteenamme on suunnata tekniikkaan ja prosesseihin
orientoitunutta organisaatiotamme ketteryyteen ja rohkeuteen, jotta pystymme
ennakoimaan muutosta ja vastaamaan asiakkaidemme ja yleensä ympäröivän maailman
odotuksiin ja muutoksiin entistä paremmin”, Weckström jatkaa.

Vuoden 2016
loppuun kestävän projektin aikana on tarkoitus altistaa kaikki digitalaiset
uudentyyppisille tavoille tehdä töitä. ”Huhtikuussa pidettävän sisäisen
käynnistyksen jälkeen muodostamme ryhmiä, jotka keskittyvät tiettyjen
valikoitujen kehityskohteiden työstämiseen”, kuvaa liiketoimintajohtaja Teppo
Ahonen
projektin etenemistä. Kehityskohteina voivat olla esimerkiksi
asiakastyöskentely, liiketoiminnan kehitys, toimintatavat ja johtaminen sekä
omanaan uudet työkalut. Uusia työkaluja ovat esimerkiksi haasteet,
pikaviestintä, jakamisen kulttuuri, ystävällismielinen kisailu, läpinäkyvyys,
tasot, digitaalisuus, peukutukset, yhteiskehittäminen ja parviäly.

”Konkreettisena
esimerkkinä toimintatapojen muutoksesta voidaan mainita asiakasaktiivisuuden
kehittäminen. Projektin ennakkohaastatteluissa asiakaskunnasta nousi toive
yhdessä tekemiseen sekä entistä kokeilevampaan tapaan kehittää asioita. ”Emme
siis aio miettiä uudenlaista tekemistä
ainoastaan keskenämme vaan meille on tärkeää saada myös asiakkaat ja
sidosryhmät mukaan uudistamaan ja uudistumaan”, sanoo Ahonen.

Median
yhteydenotot:

Juha-Pekka
Weckström, toimitusjohtaja, Digita
p. 0400
564 754, juha-pekka.weckstrom@digita.fi

Teppo Ahonen,
liiketoimintajohtaja, Videoelämyspalvelut, Digita
p. 040 563
0299, teppo.ahonen@digita.fi