Antenni-tv-verkon taajuus muuttuu Simon Viantien
tv-lähetinasemalla keskiviikkona 11. marraskuuta. Taajuusmuutoksen vuoksi
tv-lähetyksiin aiheutuu noin neljän tunnin lähetyskatkos kello 10.00 – 14.00.
Muutostyön aiheuttama
lähetyskatkos koskee kaikkia Simon Viantien täytelähettimeltä välitettäviä
tv-kanavia.
Katkos pyritään pitämään mahdollisimman lyhyenä.

Varapäivä huoltotyölle on 12.11. 10.00 – 14.00.

Keskiviikkona 11.11. muuttuvat kanavataajuudet
Kanavanipun C lähetystaajuus muuttuu taajuudelta 762 MHz taajuudelle 498 MHz
eli lähetyskanavalta 57 kanavalle 24.

Simon Viantien tv-asemalta lähetettävät tv-kanavat, joita muutos koskee:
Kanavanippu C FOX, Hero, Frii,
Iskelmä/Harju&Pöntinen, C More First, C More Series, MTV Sport 1, Disney
Channel, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, Digiviihde.fi


Rinnakkaislähetykset 11.11-17.11. kanavanipun C lähetyksissä
Simon Viantien täytelähetinasemalla lähetetään vanhaa ja
uutta taajuutta samanaikaisesti noin viikon ajan uuden taajuuden käyttöönoton
jälkeen, jotta yhteisantennikiinteistöillä on aikaa tehdä vahvistimen
kanavanvaihto.


Yhteisantennikiinteistöissä tehtävä muutoksia antennijärjestelmiin

Taajuusmuutosten vuoksi antennijärjestelmiin on tehtävä muutoksia taloyhtiöissä
ja julkisissa rakennuksissa, jotka vastaanottavat televisiolähetyksiä
yhteisantenniverkon kautta. Suosittelemme, että yhteisantennikiinteistöjä
hoitavat isännöitsijät ottavat yhteyttä paikalliseen antenniurakoitsijaan
hyvissä ajoissa ennen taajuusmuutostyötä. Mikäli yhteisantennikiinteistön
antennijärjestelmään ei ole tehty muutosta, C-kanavanipun lähetykset eivät ole
vastaanotettavissa taajuusmuutoksen jälkeen.

Taloyhtiössä asukkaiden on tehtävä
kanavahaku uudelleen

Rivi-, pari- ja kerrostaloissa taloyhtiön asukkaiden on tehtävä
tv-vastaanottimien kanavahaku antenniurakoitsijan tekemän viritystyön jälkeen.
Taloyhtiöiden velvollisuus on informoida asukkaita ajankohdasta, jolloin
kanavahaku on tehtävä.

Muutokset omakotitaloasukkaille
Omakotitaloissa ja pientaloissa ei yleensä tarvita muutostöitä. Joissakin
tapauksissa on kuitenkin mahdollista että antennijärjestelmään täytyy tehdä
muutoksia.  Mikäli pientalon
antennijärjestelmä on kunnossa, riittää TV-vastaanottimien kanavahaku sen
jälkeen, kun taajuusmuutos on tehty alueella.

Kanavahaun tekeminen
Useimmat vastaanottimet etsivät kanavat automaattisesti. Kuluttajan tulee vain
käynnistää kanavahaku. Jotkin vastaanottimet saattavat vaatia tehdasasetusten
palauttamisen ennen kanavahaun tekemistä. Ohjeet kanavien viritykseen löytyvät www.taajuusmuutos.fi tai laitteen käyttöoppaasta.

Muutoksen taustat

Taajuusmuutokset perustuvat valtioneuvoston vuonna 2012 eduskunnalle antamaan
sähköisen median viestintäpoliittiseen ohjelmaan sekä kansainvälisiin
päätöksiin. Tämän vuoksi huomattava määrä Digitan UHF-taajuusalueen
lähetysverkon päälähettimien ja täytelähettimien käyttämistä taajuuksista
muuttuu. Muutokset toteutetaan vaiheittain vuosien 2015-2016 aikana. Muutokset
alkavat Pohjois-Suomen tv-asemilta heinäkuussa 2015.

Viestintävirasto toimii taajuusmuutosviestinnän koordinaattorina ja huolehtii
taajuusmuutosten tiedottamisesta medialle, antenniurakoitsijoille ja
kuluttajille yleisellä tasolla. Taajuusmuutostöiden tarkkoja aikatauluja ja
alueellista etenemistä koskevasta viestinnästä vastaa tv-lähetysverkkoa
operoiva Digita.

Lisätietoja:
www.taajuusmuutos.fi
Alueen antenniasentajat:
www.taajuusmuutos.fi/antenniasentaja
t

Viestintävirasto:
https://www.viestintavirasto.fi/tvradio/antenniverkonmuutokset.html
. Myös
Viestintäviraston
MONITORi-palveluun lisätään aluekohtaista tietoa muutosten
etenemisestä.

Vastaanottimien kanavahaku
Tv-vastaanottimien ja vastaanottolaitteiden ongelmatilanteissa ja
perusasennuksiin liittyvissä kysymyksissä kuluttajaa palvelevat myös laitteen
myyjät, laitevalmistajat sekä maahantuojat.

Näkyvyysalueet
Näkyvyysalueet ja kanavalistat voi tarkistaa Digitan karttapalvelusta www.digita.fi/karttapalvelu.

Mediayhteydenotot
Minna Flink, johtaja, viestintä ja markkinointi
Puh. 040 742 8849

Digita / Viestintä