Paikkatietoratkaisujen asiantuntija Esri Finland Oy ja digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja Digita Oy yhdistävät osaamisensa vesihuollon ja sähkönjakelun IoT-ratkaisuissa. Digitalla on tarjota koko maan kattava LoRaWAN-teknologiaan pohjautuva IoT-verkko, joka mahdollistaa kattavan ja kustannustehokkaan tiedonkeruun infrastruktuurista. Esrin paikkatietoratkaisujen avulla Digitan IoT-verkon keräämä data voidaan tuoda osaksi asiakkaan operatiivista toimintaa.

Digitan ja Esrin toisiaan täydentävä teknologiatarjoama mahdollistaa entistä ketterämmän tavan kerätä ja analysoida tietoa yrityksen eri toiminnoista. Kustannustehokas tiedonkeruu täydennettynä paikkatietojärjestelmän analytiikkakyvykkyyksillä muuntaa sensoriverkosta tuleva data liiketoimintatiedoksi antaa aivan uuden pohjan päätöksenteolle.

Digitan ratkaisut sähköyhtiöille

Digita on tunnistanut seuraavia esimerkkejä sähköyhtiöiden haasteista, jotka kyetään hallitsemaan LoRaWAN-verkkoon pohjautuvilla IoT- ratkaisuilla.

1. Tykkylumi painaa ilmajohtoja

Pienemmät korjauskustannukset ja turvallisuusriskit

Ilmassa kulkeviin keskijännitekaapeleihin kertyy ankarina talvina tykkylunta ja jäätä, jolloin kaapelin rikkoutuminen aiheuttaa sähköyhtiön asiakkaiden elämää haittaavan sähkökatkon. Pahimmassa tapauksessa tykkylumi muodostaa nollavian seurauksena hengenvaarallisen turvallisuusuhan.

2. Pylväserottimen kytkin jää päälle

Ajan ja kustannusten säästö

Tykkylumen tai muun luonnonilmiön aiheuttaman vaurion korjaamisessa saattaa tulla vastaan inhimillisiä virheitä. Esimerkiksi erottimen kytkinkahvan asento voi jäädä tarkistamatta, jolloin haja-asutusalueilla joutuu ajamaan pitkänkin matkan varmistamaan, jäikö kytkin vahingossa päälle vai ei. LoRa-anturin avulla tämä turha matkanteko on vältettävissä: anturi tunnistaa kahvan asennon, jolloin sen tarkistaminen etäyhteydellä on helppoa.

3. Mysrkyt kallistavat ja kaatavat sähköpylväitä

Ennustettavuus ja kustannussäästöt

Voimakas ukkosmyrsky tai trombi saattaa kallistaa tai jopa kaataa keski- tai suurjännitepylväitä pahimmassa tapauksessa tien päälle. LoRa-anturi tunnistaa pylvään kaltevuuden, jolloin saat ennakkovaroituksen mahdollisesta ongelmatilanteesta ilman tarkastuskäyntejä.

4. Muuntamokaapin ovi on auki tai kaappi on vaurioitunut

Ajan säästö

Puistomuuntamon tai ulkona sijaitsevan sähkönjakokaapin ovi saattaa syystä tai toisesta jäädä auki. Mittaamalla kaapin valoisuutta LoRa-anturi paljastaa auki olevan oven tai muun vaurion. Anturi kertoo myös muista kaapin turvallisuudelle oleellisista olosuhteista, kuten lämpötilasta ja ilmankosteudesta. Näin voit jättää ylimääräiset tarkastuskäynnit tekemättä

5. Kaapelikela on kateissa

Ei hävikkiä, ajan säästö

Jopa tuhannen euron arvoisia isoja kaapelikeloja saattaa jäädä maastoon makaamaan ilman, että niiden sijainti on tiedossa. LoRaWAN-verkko mahdollistaa modernin asset trackingin: GPS:llä varustettu anturi kertoo kelan sijainnin ja paljastaa kun kelan asento tai sijainti muuttuu, etkä tarvitse fyysistä inventointia.

Kiinnostuitko?

Haluatko kuulla lisää Digitan ja Esrin tarjoamista IoT-ratkaisuista sähköyhtiöille? Jätä yhteystietosi alle, niin olemme sinuun yhteydessä!

Jätä yhteystietosi

Mika Flinck
Myyntijohtaja, IoT
+358 44 231 8030
mika.flinck@digita.fi
Miten IoT auttaa vesihuollossa?