Rekisterin nimiDigita Info kuluttajarekisteri

YhteyshenkilöHead of SOC and Quality Kirsi Partanen

RekisterinpitäjäDigita Oy
PL 99, 00521 Helsinki
Jämsänkatu 2, 00520 Helsinki

puh 020 411 711
Y-tunnus 2488970-5

Käsiteltävät henkilötiedotRekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ovat nimi ja osoite, puhelinnumero ja sähköposti, asumismuoto, TV-lähetysten vastaanottotapa, digisovittimen tiedot, kuvaus havaituista häiriöistä sekä tallenteet Digita Infoon tulleista puheluista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteRekisteriä ylläpidetään osana Digita Infoa, joka on neuvontapalvelu kuluttajille. Digita Info palvelee kuluttajia esimerkiksi Digitan lähetysverkoihin, antennijärjestelmiin, näkyvyys- ja kuuluvuusalueisiin, lähetysverkkoon liittyviin vastaanotto-ongelmiin, radiokeleihin, sekä päätelaitteiden ja Digitan verkkojen yhteensopivuusasioihin liittyen.

Palvelun luonteesta johtuen on oleellista, että kuluttajan yhteystiedot sekä fyysinen sijainti (osoite) on Digitan tiedossa sekä tarpeelliset tiedot lähetyssignaaliin vastaanotosta ja laitteista. Annettavaan palveluun vaikuttaa huomattavasti sijaintiin liittyvät asiat, esimerkiksi lähellä sijaitsevat mastot ja paikallinen sää.

Yhteystiedot tallennetaan sitä varten, että Digita tai Digitan kumppani voi olla asiakkaaseen myöhemmin yhteydessä palvelun loppuun saattamiseksi, esimerkiksi SAT-paketin tai LTE-palvelun toimittamista varten.

Lisäksi Digita Info palvelee kuluttajia myös Digitan HybridiTV-liitännäisissä kyselyissä.

Säännönmukaiset tietolähteetHenkilötiedot saadaan pääsääntöisesti joko suoraan henkilön tekemän yhteydenoton kautta (nettilomake, puhelu tai sähköposti), Digitan kumppaneiden ja viranomaisten välittämänä.

Kaikki puhelut ja sähköpostit tallennetaan sovittujen palvelujen todentamiseksi ja laadun kehittämiseksi. Puhelun tallentamisesta kerrotaan puhelun alussa.

Tietojen luovuttaminenHenkilötietoja voidaan luovuttaa tahoille, joiden osallistuminen tietojenkäsittelyyn on välttämätöntä palvelujen toteuttamisen kannalta. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi Digitan alihankkijat, viranomaiset, televisiokanavatoimittajat ja antenniasentajat. Tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaan tilaamien palvelujen toteuttamiseksi.

Rekisterin tietoja ei luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

SäilytysaikaKuluttajan tietoja säilytetään rekisterissä siltä osin ja sen aikaa kuin se on tarpeen palveluiden toimittamiseksi, kuitenkin korkeintaan kahdeksan (8) vuotta.

Automaattinen päätöksenteko Rekisteriin ei liity automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia.