yla_yritykset
Digita sänder radio- och TV-program på ett pålitligt vis till hela Finland, varje dag hela året. Med hjälp av banbrytande digital teknik, utvecklar vi och levererar även mångsidiga Internet-TV- och radiotjänster, tillsammans med tjänster baserade på vår omfattande nätverksinfrastruktur. Våra kunder är mediaföretag och mobil- och bredbandsoperatörer som tillhandahåller det allra bästa innehållet. Digita har cirka 210 anställda.

Yles tv-kanaler i HD-format i också Digitas marknät 7.2.2014


Yle och Digita har nått en överenskommelse om distribution av Yles HD-kanaler i marknätet från och med 7.2. Digita kommer att distribuera Yle TV1 HD, Yle TV2 HD och Yle Fem HD. Kanalerna kommer att ingå i Digitas D-knippe, vars sebarhetsområde når ca 85 procent av Finlands befolkning. De kanaler som distribueras i Digitas marknät syns på UHF-området.

”Vi är nöjda med beslutet. Våra kanaler syns nu också på UHF-området, och antennhushållen har nu en möjlighet att se tre av Yles kanaler i HD-format", säger Yles utgivningsdirektör Ismo Silvo.

Digitas verkställande direktör Sirpa Ojala är glad över att finländarna nu kan följa de olympiska spelen via Yles finskspråkiga och svenskspråkiga kanaler.

”Det känns fint att kunna föremedla den här HD-upplevelsen till finländarna. Vår uppgift är att se till att bilden syns, ljudet hörs och att informationen når så många som möjligt,” säger Sirpa Ojala.

HD-formatet i Yles tv-kanaler är tills vidare en tjänst som både växer och utvecklas. I Finland sker övergången till HD stegvis. Yle fortsätter sända kanalerna Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema och Yle Fem parallellt med kanalerna i HD-format fram till år 2026.

Yles kanaler i HD-format finns tillgängliga i marknätet och i de finländska kabel- och IPTV-operatörernas kanalutbud.  Yle TV1 HD och Yle TV2 HD syns också i Canal Digitals satellitdistribution och på VHF-området.