Tiivistelmä Tietosuojakuvauksesta

 • Digitan HybridiTV yhdistää internetin palveluita osaksi televisiokatselua ja mahdollistaa televisiokanavien sisällön monimuotoisemman käytön.
 • HybridiTV:n kautta sinulle voidaan tarjota esimerkiksi katsomaasi televisiokanavaan liittyviä nettisisältöjä, ja juuri sillä hetkellä käynnissä olevaan ohjelmaan liittyviä oheispalveluita netin kautta siten, että voit helposti ja nopeasti palata takaisin ohjelmaan.
 • HybridiTV on automaattisesti käytössä katsoessasi televisiovastaanottimellasi kanavia, jotka ovat ottaneet Hybri-diTV:n käyttöön.
 • HybridiTV:n häiriöttömän toiminnan ja kehittämisen mahdollistamiseksi, keräämme evästeiden avulla tietoja tele-visiovastaanottimesi teknisistä ominaisuuksista ja HybridiTV:n käytöstä.
 • Muodostamme keräämästämme tiedosta täysin anonyymiä (televisiovastaanottimen tiedot poistettu) tilastotietoa, kuten esimerkiksi kanavien katselutilastoja ja kartoitamme HybridiTV:tä käyttävien televisiovastaanottimien määrää.
 • Voit milloin tahansa estää tiedon keräämisen kytkemällä HybridiTV-toiminnallisuuden pois päältä, jolloin HybridiTV ja sen mahdollistamat lisäpalvelut eivät ole televisiovastaanottimessasi käytettävissä.
 • Voit myös nollata televisiovastaanottimeltasi jo kerätyt tiedot tyhjentämällä evästeet.
 • Huomioithan myös, että siirtyessäsi HybridiTV:n kautta televisiokanavan tarjoamiin HybridiTV:n lisäpalveluihin, käytät kyseisen TV-kanavan tarjoamaa palvelua, jonka ehdot saattavat poiketa näistä ehdoista.

Tietosuoja HybridiTV:ssä

Digitan HybridiTV yhdistää internetin palveluita osaksi televisiokatselua ja mahdollistaa televisiokanavien sisällön monimuotoisemman käytön. HybridiTV on automaattisesti käytössä katsoessasi tele-visiovastaanottimellasi kanavia, joilla on HybridiTV käytössä. HybridiTV:n ja mahdollisten TV-kanava-kohtaisten lisäpalveluiden saatavuudessa saattaa olla alueellisia ja/tai kanavakohtaisia eroja.

Koska arvostamme HybridiTV:n käyttäjien yksityisyyttä, kerromme avoimesti mitä tietoja keräämme HybridiTV:stä ja miten tietoja käytämme. Luethan siis huolellisesti tämän tietosuojakuvauksen.

Millaisia tietoja keräämme?

HybridiTV:n käytön yhteydessä keräämme televisiovastaanottimestasi seuraavia tietoja:
 • Televisiovastaanottimesi IP-osoitteen, joka tarvitaan ainoastaan HybridiTV:n yhteydenmuodostamista varten. IP-osoitetta ei käytetä yhteyden päättymisen jälkeen eikä sitä tallenneta tai yhdistetä evästeiden kautta saatavaan tietoon.
Tietokenttä: IP-osoite on internetin toiminnan kannalta välttämätön tunniste, jonka avulla internetissä välitettävät viestit ohjataan oikeisiin paikkoihin. Lähtökohtaisesti IP-osoitetta ei yhdistetä televisiovastaanotintasi käyttävään henkilöön, mutta se on yhdis-tettävissä IP-osoitteen rekisteröineeseen operaattoriin.


 • Yhteydenmuodostamisen yhteydessä saamme myös seuraavat tiedot:
  • Televisiovastaanottimesi lähetysalueen. Lähetysalue on maantieteellisesti suurin piirtein maakuntatasolla määräytyvä alue;
  • Televisiovastaanottimen teknisiä ominaisuuksia (esimerkiksi laitteesi merkki, malli ja käytössä oleva ohjelmistoversio).
 • Evästeen avulla keräämme myös tietoa kanavakohtaisista käyttömääristä ja käyttöajankohdista.

Miksi tietoa kerätään?

HybridiTV kerää ja käsittelee tietoa HybridiTV:n tarjoamisen kannalta olennaisen verkkoyhteyden toimivuuden varmistamiseksi, lähetyksessä tapahtuvien häiriötilanteiden havaitsemiseksi ja häiriötilanteiden korjaamiseksi.

Tietoja kerätään vain siinä määrin, kuin on välttämätöntä HybridiTV:n häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi ja HybridiTV:n kehittämiseksi.

Lisäksi muodostamme tiedosta anonyymia tilastotietoa, kuten esimerkiksi kanavien katselutilastoja ja kartoitamme HybridiTV:tä käyttävien televisiovastaanottimien määrää.

Miten tietoja kerätään?

HybridiTV:tä käyttäessäsi televisiovastaanottimesi on yhteydessä internetiin. Yhteys on välttämätön HybridiTV-palveluiden toiminnan vuoksi. Televisiovastaanottimen ollessa internetissä, jokainen HbbTV-standardia tukeva televisiovastaanotin kutsuu HybridiTV:n URL-osoitetta. Yhteyden avaamiseksi tehdään IP-protokollan mukaiset kättelyt, ja HybridiTV avautuu televisiovastaanottimen selainta vastaavaan ohjelmaan.

Digita käyttää evästeitä HybridiTV:n kävijäliikenteen tilastointiin sekä HybridiTV:n kehittämiseen.

Tietokenttä: Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka HybridiTV tallentaa televisiovastaanottimellesi. Eväste sisältää nimettömän, televisiovastaanottimen yksilöivän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea HybridiTV:tä käyttävät televisiovastaanottimet. Eväste asetetaan televisiovastaanottimelle HybridiTV:n kautta. Vain evästeen asettanut sovellus, eli tässä tilanteessa HybridiTV voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Eväste ei vahingoita televisiovastaanotinta ja on normaali internetin toiminnallisuus.

Miten kauan tietoja säilytetään?

IP-osoitetta käytetään ainoastaan sen ajan, kun televisiovastaanottimesi muodostaa yhteyden HybridiTV:seen. Yhteys muodostetaan silloin, kun televisiovastaanottimellasi mennään kanavalle, jossa on HybridiTV käytössä ja HybridiTV:n mahdollistavaa kanavaa katsottaessa televisiovastaanotin varmistaa yhteyden noin viiden minuutin välein. IP-osoite tuhotaan heti yhteydenmuodostamisen jälkeen eikä sitä yhdistetä evästeen kautta saatavaan tietoon.

Digita säilyttää HybridiTV:n evästeen kautta saatua, televisiovastaanottimesi yksilöivää tietoa korkeintaan noin viikon kerrallaan.

Ylläkuvatusta tiedosta muodostetaan anonyymia tilastotietoa (tiedoista on poistettu kaikki televisiovastaanottimen yksilöivä tieto) ja ainoastaan tätä anonymisoitua tietoa säilytetään pidempään kuin mitä yllä on kuvattu.

Mitä ovat kanavakohtaiset HybridiTV:n lisäpalvelut?

HybridiTV:n kautta saatavilla olevat televisiokanavien tarjoamat HybridiTV:n lisäpalvelut mahdollistavat pääsyn televisiokanavakohtaiseen sisältöön, jolloin siirryt HybridiTV:n kautta kyseessä olevan televisiokanavan toteuttamaan palveluun. Kanavakohtaisessa HybridiTV:n lisäpalvelussa saattaa olla kyseisen televisiokanavan tarjoajan käyttö- ja muita ehtoja, tietosuojaohjeistuksia ja evästekäytäntöjä, joihin Digita kehottaa tutustumaan.

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla on tiedon keräämiseen?

HybridiTV:n kytkeminen pois päältä
Voit milloin tahansa kytkeä HybridiTV-toiminnallisuuden pois päältä televisiovastaanottimesi asetuksista ja näin estää tietojen keräämisen. Tällöin myös kanavakohtaiset HybridiTV-lisäpalvelut lakkaavat toimimasta. Lisätietoa eri televisiovastaanottimien käyttöliittymistä löytyy laitevalmistajien sivuilta.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen televisiovastaanottimeltasi
Riippuen televisiovastaanottimesi mallista, sinulla voi olla mahdollisuus joko estää evästeiden käyttö kokonaan tai tyhjentää evästeet televisiovastaanottimesi asetuksista. Evästeiden estäminen tai tyhjen-täminen saattaa vaikuttaa kanavakohtaisten HybridiTV-lisäpalveluiden toimintaan.

Miten keräämiämme tietoja suojataan?

Käytämme teknisiä ja hallinnollisia tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi ja estääksemme tietojen oikeudettoman käsittelyn. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien ja salaustekniikoiden käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, tietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Kuka käsittelee tietoja?

Digitan lisäksi HybridiTV:stä kerättäviä tietoja voivat käsitellä Digitan alihankkijat ja kumppanit, jotka osallistuvat HybridiTV:n toteutuksen tekemiseen. Huolehdimme tietojen säilymisestä luottamuksellisena ja vastaamme tietojen käsittelystä niissäkin tapauksissa, joissa tietojen käsittely on ulkoistettu kumppanille.

On mahdollista, että tietojasi käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolelle esimerkiksi HybridiTV:n kehittämisen ja ylläpidon vuoksi. Mikäli siirrämme tietojasi EU/ETA-alueen ulkopuolelle kumppanillemme, suo-jaamme tietojesi käsittelyn lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi tekemällä kumppanin kanssa turvallisuussopimuksen sekä sopimuksen Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

Tietosuojalausekkeen muutokset

Tämä tietosuojakuvaus on päivitetty viimeksi otsikossa ilmoitettuna päivänä. Päivitämme kuvausta tarpeen mukaan ja informoimme tehdyistä muutoksista.

Kysyttävää?

Tähän tietosuojakuvaukseen liittyvissä asioissa voit olla meihin yhteydessä seuraavin yhteystiedoin:

Digita Oy (Y-tunnus 2488970-5)
PL 99, 00521 Helsinki
Puh: 020 411 7676
Sähköposti: info@digita.fi


Tämä sivusto käyttää evästeitä parantaaksemme verkkosivujemme käyttökokemusta, kohdentaaksemme sinulle markkinointia ja analysoidaksemme verkkoliikennettä. Käyttämällä sivustoa oletamme, että hyväksyt evästeiden käytön.