Kanavien virityksessä useimpien laitteiden osalta kannattaa tehdä resetointi eli palata ns. tehdasasetukseen. Tätä suosittavat useat laitevalmistajat. Tämän toimenpiteen etu on se, että uudelleenvirityksessä laitteen muistiin ei jää tarpeetonta vanhaa tietoa. Haittana voi olla se, että tämän toimenpiteen jälkeen joutuu asettamaan esimerkiksi television kuvasuhteen uudelleen.

Lue lisää digi-kanavien virityksestä