Paikkatietoratkaisujen asiantuntija Esri Finland Oy ja digitaalisen infrastruktuurin ja palveluiden tarjoaja Digita Oy yhdistävät osaamisensa vesihuollon IoT-ratkaisuissa. Digitalla on tarjota koko maan kattava LoRaWAN-teknologiaan pohjautuva IoT-verkko, joka mahdollistaa kattavan ja kustannustehokkaan tiedonkeruun infrastruktuurista. Esrin paikkatietoratkaisujen avulla Digitan IoT-verkon keräämä data voidaan tuoda osaksi asiakkaan operatiivista toimintaa.

Digitan ja Esrin toisiaan täydentävä teknologiatarjoama mahdollistaa entistä ketterämmän tavan kerätä ja analysoida tietoa yrityksen eri toiminnoista. Kustannustehokas tiedonkeruu täydennettynä paikkatietojärjestelmän analytiikkakyvykkyyksillä muuntaa sensoriverkosta tuleva data liiketoimintatiedoksi antaa aivan uuden pohjan päätöksenteolle.

Ratkaisut vesiyhtiöille ja -laitoksille

Esri ja Digita tarjoaa kokonaisratkaisuja vesiyhtiöille ja -laitoksille, joiden avulla vesihuoltoverkkoa ja vedenkulutusta voidaan seurata tehokkaasti reaaliajassa.

Vesilaitokset hallinnoivat maantieteellisesti hajautuneita valuma-alueita, monimutkaista omaisuuspohjaa maan pinnalla ja alla sekä palvelevat asiakkaita niin kaupunkialueilla kuin maaseudulla. Yllä mainitut elementit tarjoavat sekä mahdollisuuksia, että haasteita vesilaitoksille.

Esrin tarjoaman ArcGIS-paikkatietoalustan avulla vesiyhtiö voi hallita, muokata ja suunnitella vesihuoltoverkkoaineistoa helpommin. ArcGIS-paikkatietoalustan avulla vesiyhtiöt voivat ennakoida monet ongelmat ja minimoida häiriöt. Häiriön tapahtuessa järjestelmä antaa tarvitsemasi tiedot reaaliajassa, jolloin tilanteen arviointi helpottuu, kenttähenkilöstön työ nopeutuu, kustannukset pienenevät ja asiakkaille aiheutuva haitta minimoituu.

Digitan OmaVesi-palvelu on pilvipalveluna toimiva etäluettavien vesimittarien lisäpalvelu, jonka avulla vesiyhtiöt voivat seurata päävesimittarien vedenkulutusta tunti-, vuorokausi-, viikko, kuukausi- tai vuositasolla, arvioida tarvittaessa vedenkulutuksen kustannuksen, siirtää mittarilukemat suoraan laskutukseen, nähdä päävesimittarin statuksen, saada suoraan kartalla näkyviä hälytyksiä putkien vuodoista tai jäätymisvaarasta, takaisinvirtauksesta tai asetetusta rajasta poikkeavasta vedenkulutuksesta sekä nähdä jatkossa tietoa myös muista verkostoon sijoitetuista mittauskohteista, kuten virtaus- ja paineantureista.

Digitan ja Esrin toisiaan täydentävillä teknologioilla ja IoT-ratkaisuilla mahdollistat resussitehokkaan tiedonkeruun ja entistä tehokkaamman verkko-omaisuuden hallinnan. Kustannustehokas tiedonkeruu täydennettynä paikkatietoalustalla muuntaa IoT:n massiivisen datavirran liiketoimintatiedoksi ja antaa aivan uuden pohjan päätöksenteolle. Reaaliaikaiset näkymät verkko-omaisuuden tilasta mahdollistavat resurssiviisaan toiminnan ja riskien sekä kustannusten minimoinnin.​ Oletko sinä valmis ottamaan tulevaisuuden mahdollisuudet käyttöösi jo tänään?