Digitalisaation myötä tarve luotettaville konesalipalveluille kasvaa

Yhteiskunnan digitalisaation myötä palveluiden fyysisen sijainnin merkitys korostuu entisestään. Palveluita on siirtynyt merkittävästi julkisiin pilvipalveluihin, mutta erilaisten tarpeiden, luottamuksellisuuden vaatimusten, käyttötarkoitusten ja muiden tekijöiden vuoksi konesalipalveluille on edelleen vahvaa kysyntää. Digitaalisen murroksen myötä syntyykin tarve entistä tehokkaamille, sijainniltaan keskeisille ja tietoturvallisille datakeskuksille.

Erityisesti uusien teknologioiden, kuten koneoppimisen ja analytiikan, jotka vaativat korkeaa laskentatehoa, suurta kapasiteettia ja nopeaa tietoliikennettä, kehittyessä korostuu tarve paikallisille ja hajautetuille konesaleille.

Konesalien tietoturva- ja vastuullisuusvaatimukset

Konesalipalveluiden valinnassa turvallisuus ja tietosuoja ovat nousseet entistä tärkeämmiksi tekijöiksi, johtuen lisääntyneistä tietoturvauhkista. Yritykset edellyttävät palveluntarjoajiltaan, että he vastaavat korkeatasoisesti turvallisuusvaatimuksiin ja noudattavat tiukkoja tietosuojasäännöksiä. Erityisesti monipilviympäristöjen yleistyminen korostaa tarvetta konesalipalveluille, jotka ovat sekä joustavia että skaalautuvia. Nämä palvelut eivät ole tärkeitä vain suurille yrityksille, vaan ne tarjoavat myös pienemmille toimijoille mahdollisuuden hyödyntää korkeatasoisia palveluita, jotka täyttävät tiukat turvallisuusvaatimukset. Liiketoimintastrategioiden moninaisuus edellyttää konesalipalveluita, jotka kykenevät mukautumaan nopeasti ja tarjoamaan vankan infrastruktuurin digitalisaation tulevaisuuden tarpeisiin.

Ympäristövastuullisuus on noussut keskeiseksi tekijäksi, kun yritykset edellyttävät toimittajiltaan vastuullisuusstandardien täyttämistä. Datakeskusten on välttämätöntä hyödyntää uusiutuvia energialähteitä, kierrättää syntynyt hukkalämpö ja ottaa huomioon energiatehokkuus, erityisesti jäähdytysjärjestelmissä. Näiden vaatimusten valossa datakeskustoimijoiden on käytännössä pakko pysyä ajan tasalla valitsevassa kehityksessä, tulevaisuuden regulaatioissa ja jatkaa kehittää ratkaisuita, jotka vastaavat kasvaviin liiketoiminnan tarpeisiin ja velvoitteisiin entistä tehokkampia, ympäristöystävällisempiä ja kestävämpiä vaihtoehtoja asiakkaille. Lue täältä miten Digita hyödyntää konesalien tuottaman hukkalämmön. 

Viisi syytä miksi Digitan Pieni Paja -konesali on oikea valinta

Digitan uusin datakeskus, nimeltään Pieni Paja on lähtökohdiltaan suunniteltu tarjoamaan ekologista, turvallista ja tietoliikenneyhteyksiltään parasta datakeskusympäristöä sitä vaativille yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille.

Viisi keskeistä tekijää, jotka havainnollistavat, miten Pieni Paja vastaa kasvavaan kysyntään:

  1. Turvallisuus ja hallinta: Pieni Paja täyttää korkeimmat turvavaatimukset ja noudattaa ISO 27001 -standardia. Koneratkaisut rakennetaan asiakaskohtaiset vaatimukset huomioiden. Konesalin toiminta on suojattu biometrisillä tunnisteilla, auditoiduilla kulkureiteillä ja datakeskusta valvoo Digitan valvontaosasto 24/7/365.
  2. Tietoliikenneyhteydet: Pieni Paja sijaitsee kansallisten- ja kansainvälisten yhteyksien, yhtä kuin Internet- ja tietoliikenteen solmukohdassa. Tämä takaa parhaat mahdolliset yhteydet asiakkaillemme. Monien läsnä olevien operaattoreiden verkot mahdollistavat nopeat ja sujuvat tietoliikenneyhteydet.
  3. Asiakaskeskeisyys: Uudessa konesalissa asiakkaan tarpeet huomioidaan joustavasti ja vaihtelevien vaatimusten mukaisesti. Digitan oma, turvaluokituksen läpikäynyt henkilöstö varmistaa kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun ja nopean reagoinnin häiriötilanteissa. Voit myös ulkoistaa fyysisen läsnäolon konesaleissa teknisille asiantuntijoillemme Remote Hands -palvelun avulla.
  4. Energiatehokkuus: Pienen Pajan sähkö on pohjoismaista tuulivoimaa, ja jäähdytysjärjestelmä on integroitu tehokkaasti kaukojäähdytysverkkoon. Yhteistyö energiayhtiö Helenin kanssa takaa vastuullisen toiminnan.
  5. Kahdennetut ratkaisut: Konesalin sähkönsyötöt, jäähdytys ja varavoima on toteutettu kahdennetusti. Dieselgeneraattori turvaa häiriöttömän sähkönsyötön poikkeusoloissa.

Digitan Pieni Paja tarjoaa suuria mahdollisuuksia digitaalisten palveluiden tarpeisiin. Valitsemalla Pienen Pajan saat luotettavan ja tehokkaan konesaliratkaisun, joka tukee liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla.

 

Tutustu Pieni Paja -konesaliimme