Helsinki on arvossaan idän ja lännen välisten tietoliikenneyhteyksien solmukohtana. Yhä useammat kansainväliset toimijat ovat löytäneet kaupungissa Digitan colocation-palvelut. Huippuluokan konesalitilojen lisäksi Digita tarjoaa lisäarvoa ainutlaatuisten liitettävyysmahdollisuuksien muodossa.

Venäjän ja Euroopan talousalueet laajenevat toisiaan kohti vääjäämättä, mikä edellyttää myös verkkoyhteyksien vahvistumista. Helsingin vetovoima colocation-palveluissa tulee vahvistumaan tämän myötä entisestään: Idän ja lännen rajalla sijaitseva kaupunki on Pohjois-Euroopassa ainoa solmukohta, jossa yhdistyvät Ruotsista, Baltiasta, Saksasta sekä Venäjältä tulevat liikenneyhteydet.

Kun katsoo karttaa, on selvää että järkevin reitti lännestä itään päin kulkee Helsingin kautta: se on luonteva Pietaria edeltävä etappi.

Digitalla on colocation-bisneksessä monella tavalla etulyöntiasema. Miksi?

Sijainti valtakunnan tärkeimmässä mediahubissa

Digitan colocation-palveluita tarjoava konesali on monessa mielessä ainutlaatuinen paikka. Se sijaitsee Pasilassa, median ja sisällöntuotannon kiivaassa, ympärivuorokautisessa sykkeessä.

Pasila on kriittisin ja tärkein paikka mediajakelulle koko Suomessa, mikä näkyy sekä paikan yhteyksien vahvuudessa että sen turvallisuudessa. Vastaavaa konesalin lokaatiota ei ole kenelläkään koko maassa.

Huippuluokan peering-mahdollisuudet

Huipputason konesalitilat ovat houkutelleet Digitan huomaan merkittäviä toimijoita. Pasilan konesalissa on muun muassa FICIX2, toinen Suomen suurimmista Internet-yhdysliikennepisteistä eli käytännössä kaikki maan tärkeimmät operaattorit ovat Pasilassa läsnä.

Digitan colocation-palveluiden suurin hyöty asiakkaille tuleekin Brunbergin näkemyksen mukaan konesalin tarjoamista peering-yhteistyömahdollisuuksista.

Digita tarjoaa asiakkailleen parhaan mahdollisen liitettävyyden. Neutraalina, operaattoririippumattomana toimijana Digita on ihanteellinen alusta kaikille verkkotoimijoille, jotka haluavat laajentaa kapasiteettiaan itä-länsisuunnassa.

Ensiluokkaiset yhteydet mahdollistavat tärkeän kilpailuedun loppuasiakkaiden entistä nopeamman ja paremman palvelukokemuksen muodossa.

Ketterää palvelua

Premium-lokaation lisäksi Digita tarjoaa premium-palvelua.

Digita saa asiakkailtaan paljon kiitosta joustavuudestamme. Jos joku haluaa esimerkiksi tietyntyyppistä sähkönsyöttöä tai kuitukomponenttia, Digita pystyy hyvin todennäköisesti räätälöimään toiveiden mukaisen ratkaisun.

Digita toimii tarvittaessa myös asiakkaidensa käsinä. Remote hands -palvelussa Digitan henkilöstö voi tehdä asiakkaan pyynnöstä konesalissa esimerkiksi konfiguraatioita tai asennuksia.

Tämä on erityisesti ulkomaisille asiakkaille tärkeä palvelumuoto: Heidän ei tarvitse itse tulla kenties kaukaakin tekemään paikan päälle jotain, mitä me voimme tehdä heidän puolestaan.

Erityisesti monet kansainväliset toimijat arvostavat myös sitä, että heillä on aina pääsy Digitan konesaliin, ilman raskasta byrokratiaa.

Datan puskurointi kasvamassa

Digitan colocation-palvelu on valmis seuraavaan alan trendiin: Datan puskuroimiseen (data caching).

Jos sisällöntarjoajat haluavat laajentua pohjoiseen ja itään, palvelukokemus alkaa kärsiä jos asiakkaat joutuvat lataamaan sisällöt pitkien yhteyksien päästä. Tämän vuoksi suosituimmat sisällöt puskuroidaan lähemmäksi yleisöjä.

Aiemmin solmupisteissä on keskitytty tietoliikenneyhteyksiin, mutta nyt Digitankin asiakkailla on kasvava tarve tallentaa dataa (edge computing). Suomen kaltaisilla reuna-alueilla tämä trendi vielä korostuu.
Asiakkaiden datan puskuroinnin tarve vaatii meiltä digitalaisilta karrikoidusti enemmän laitetilaa, tuhdimpaa virransyöttöä ja tehokkaampaa jäähdytystä. Kehitämme toimintaamme asiakastarpeita seuraten ja jopa ennakoiden, joten voimme taata ensiluokkaisten yhteyksien lisäksi myös ensiluokkaiset fasiliteetit myös datan tallentamiseen.